Drambo bruk - Miljöer - Områden och byggnader 

 Bruks- och stationsmiljöer Några speciella byggnader 2010-12-25
Stationsområdet Bruksgatan Industritomten Forsen Destilleriet Mejeriet Lokstallet  

          Industritomten
    
När de två modulerna slogs samman saknade jag ideér om vad den överblivna ytan söder om bangården skulle  användas till, 
så när det var dags för utställningen på Modelltåg 2009 i Gävle skyltades området till salu för industritomter i väntan på intressenter.
  

  top

Maj 2010 - Projektuppstart

  top

Vad som skall byggas på tomten
Det kommer att bli ett antal verkstadslängor, ungefär som på bilden.
Men som vanligt kraftigt komprimerat för att få plats.

Än så länge är det oklart vilka som kommer att hyra in sig i lokalerna
Men med all sannolikhet blir det bil- och däckverkstäder och en liten
lunchservering, kanske även någon mer udda verksamhet......Området på bilden finns vid Saltängsvägen i Västerås
Länk till Eniro-karta 

  top

Uppstart
 Här jobbar Big Hand & Co med att ta bort det gamla grönområdet.
 

  top


  topI ritprogrammet trollades det fram väggstycken av korrugerad plåt.

Fasaderna skrevs ut på fotopapper
och limmades på lite styvare kartong
innan de skars ut.

Väggar och dörrar har fått extra skuggning redan på ritbordet för att
ge de annars lita "platta" kartongfasaderna lite struktur och djup

 


Bilder på de olika målningsskikten, klicka för en större bild med förklaringar

Husbyggen - verkstadslängorna
 Två varianter av enklare snabbygge av hus.
Till vänster enklast. Endast med förstyvning med "L-vikt" kartonglist.
Till höger har fasaderna limmats på en stomme av Kapaskivor.
                     

Ovanpå det första vägglagret limmades senare ytterligare ett vägglager med hål utskurna för fönster och dörrar.  Också detta för att öka reliefen de rätt släta kartongväggarna.
  
Kartongmetoden passade inte så bra till taken som behöver riktig relief för att se bra ut.
Några olika typer av styrenark fanns hemma, blandat med tegel, profilplåt och överfalsplåt.
 
Husbyggen - Lokstallet
Till lokstallet användes ungefär samma metod med utskrivna tegelväggar byggda på en stomme av kapaskivor.

Fler bilder och en animering av bygget samt bilder på lokstallets förebild vid Mackmyra -->

  top

11 juli - lite sommarjobb 
Vatten och avlopp finns på plats, men bredbandet fick man inte med i första omgången. Det blir ny grävning i gatorna som skall vara klar när man upphandlat leverantör av fiberkablaget.
  

Leverans av utemöblerna till områdets servering
  


  
Området består av några friliggande hus och ett antal verksstadlängor.
Drambo reparationsverkstad är en verkstad med cykelförsäljning och renovering av äldre bilar som specialitet
      
På första gården är några vitt skilda firmor representerade
Banmarkens Rör & Värme har fått sin första leverans av värmepumpar.
Hos Slangens Däck & Gummi byter traktens bilägare däck på sina fordon.
  
Längst bort på området står det 
gamla lokstallet kvar. 

Bilder på lokstallsbygget finns här -->

 
  
Områdets servering, Restaurang Stickspåret serverar såväl frukost som nattmacka till sportsändningarna.
På gården intill är det igenbommat - det är fortfarande oklart vilka som egentligen hyr dessa lokaler, men välkommen verkar man inte vara.

Några har i alla fall varit inne och röjt........

  top