Drambo bruk - Miljöer - Områden och byggnader 

 Bruks- och stationsmiljöer Några speciella byggnader 2010-05-08
Stationsområdet Bruksgatan Industritomten Forsen Destilleriet Mejeriet    

          Stationsområdet

 Bangården har ett genomgående dubbelspår med sidospår för persontrafik och godstrafik till destilleriet
 och småindustri kring bruksområdet. Det är planerat att ligga fem byggnader runt bangården.
 Stationshuset, en stationsmästarbostad, och ett uthus på norra sidan. På södra sidan finns det
 relativt stora godsmagasinet med lastkaj och så blir det troligtvis ett mindre lokstall i bangårdens ände.
    

Stationshuset
Modellens förebild är Virsbo station, ett foto från 1989
 
Och ett senare foto från 2009, sedan hembygdsföreningen
påbörjat viss renovering.
Det här var en av de tidigaste modellerna jag byggde till anläggningen.
Den har funnits med på några olika dioraman i väntan på 
slutlig placering.

Jämfört med förebildena har jag valt att måla huset i en annan  färgsättning som använts tidigare på vissa av SWB:s byggnader.

Modellen är byggd av styrenark och styrenstrips.
Bilden från 2003 när modellen stod på ett litet diorama som
Rambo station.

  top
Bostaden
Bostadshuset är också hämtat från Virsbo station
Fotot är från Juli 2009 

Pappersmodell
Här har byggaren tydligen missat det valmade taket.


  top
Uthuset
Förrådsbyggnaden i samma färgsättning som stationsmodellen
står vid Smedjebackens station. Även detta foto från juli 2009 

Pappersmodell.
Här finns en Ritning på modellen.


  top
Godsmagasinet
Godsmagasinet är hämtat från Grängesberg. Fotot från aug 2009 

Pappersmodell 


  top
Lokstallet
Det kanske också blir ett lokstall av enkelspårsmodell
Liknande det här lokstallet från Mackmyra. Bild från oktober 2008. 

  top
.......
M..... 

 

 

  top

  top

  top