Drambo bruk - Miljöer - Områden och byggnader 

 Bruks- och stationsmiljöer Några speciella byggnader 2010-07-29
Stationsområdet Bruksgatan Industritomten Forsen Destilleriet Mejeriet Lokstallet  

          Destilleriet
    
  
Mackmyra destilleri, 
Mackmyra Bruk, Valbo, Gävle

Byggnaden består av tre delar:
- Smedjan till vänster är den äldsta delen.
- Kvarnen till höger
- Kraftstationen som ligger bakom kvarnen.
Modellen är specialframtagen på två etsark i nysilver med både byggnadsdelar och kringdetaljer.
  

Destilleriets väggar, fönster o tegeldekorer
  
Tak skorstenar, dammluckor m.m.
  

200806 - Första färgläggning
Modellens väggar sammansatta med CA-lim.
Väggarna är i princip uppbyggda som ett klippark,
men i nysilver istället för papper.
Framför huset ligger en del av smådetaljerna i "byggsatsen".
 
Innan väggarna sattes samman limmades 
strukturdetaljerna på plats. 
Här är de putsade väggarnas fönsterfoder.
Tegelstrukturerna skapas genom ett eller två extra lager med tegelmöster med hel- och halvtegel som limmas på varandra och slutligen på väggen.
På detta sätt efterliknas någorlunda förebildens struktur vid väggarnas hörn och på gavelns nocksida.

Top

080702 - Första färgläggning.

Den första färgstrykningen är nu gjord med vattenbaserad färg och färgspruta.
  • Putsdelen har redan fått sin slutstrykning. Färg Model Master  4769 White. 
  • Tegeldelen behöver fler färglager.
    Det här är det första lagret som skall vara varmt gulvitt och som senare skall lysa igenom kommande lager. Färg: Polly Scale "D&RGW BLDG. Cream"

080728 - Tegelarbeten
Det är nu man skulle önska att "Tomtenissarnas" schakrutiga målarfärg även skulle finnas i tegelmönster :-)
Det går åt några målningsomgångar och det finns en del som kan gå fel. Utgångsläget är som på bilden här ovanför, husgrunden målad med en gulvit ton, Polly Scale "D&RGW BLDG. Cream"
  
Första färglagret blir en tegelröd färg.
Polly Scale "Zinc Chromate Primer" med en aning "Daylight orange" iblandat. Allt läggs på rätt blaskigt så att den ljust gula grunden lyser igenom, lite slumpvis mer eller mindre.
 
Huset till vänster med den röda färgen påblaskad.
Nu behöver färgen tonas ned och samtidigt och om det går bra skall även tegelfogarna bli ljusa.
Nu använder jag vit konstnärsakryl blandat med lite
Polly Scale "D&RGW BLDG. Cream"
Polly Scale färgen är i sig själv för tunn för ändamålet. Konstnärfärgen som är lite smetigare gör att färgen fyller fogarna mycket bättre.
   
 
På bilden till höger syns ett par olika stadier i detta moment. Högst upp mot gavelspetsen ligger den gulvita "pastan" ordentligt påsmetad.
När man täckt hela ytan får färgen sätta sig i ungefär en minut, därefter torkar man av ytan med hushållspapper eller liknande (helst lite billigare och hårdare papper).

Torka rätt hårt så att tegestenarna återfår en del av sin röda färg, om än lite blekare.
Det blir bara bra om resultatet blir slumpvis ojämt med olika toner på olika delar av väggen.

Till vänster om huset ligger den blandade färgpastan

  

Tillbaka till målarverkstaden. 
Fönster och dörrar målas med Citadel-färger.
- Smedjans fönster med "Terracotta" 
- Kraftstationens dörrar o fönster med en tillblandad
   gulbrun färg som senare skall täckas med en
   bruröd lasyr.
- Större portar målas med Scorched brown, 
  en mörkbrun färg som också den skall strykas med 
  en lasyr, denna gång svart.
- Den svarta plåtdörren målas med Chaos black.

Alltsammans målat med färgspruta från Aztec.
Här vid målarboxens utdragbara hylla.

 
080910 - Lång paus i arbetet


Taket målat med Humbrol svart

En del fönster har kommit på plats, men inte alla.

I det här skicket har byggnaden varit med på
modelltågsutställningen i Gävle både 2008 och 2009
på "Modulen under bygge"

Top


 

091230 - Arbetet återupptas
Efter att ha vilat i drygt ett år vaknade projektet upp igen.
Det var inte så många detaljer kvar på huset.

Och när dom är på plats är det dags att återuppta
arbete med forsen och detaljerna runt destilleriet.

Först de stora fönstren och dörren till kraftverksbyggnaden.

 
Därefter skorstenar och frontespis.
Snörasskydd.

Gränsen för vad som är möjligt att etsa
med denna teknik och 0,25 mm nysilver.
  
Anslutningsdetaljer för kraftledning
på kraftstationen, även de är etsade.
  

Top

  Så där, då var detta klart.
  
Byggnaden klar att stoppas ned i landskapet,
där det skall fyllas på i groparna längs grunden.

Top


 100115 - Inget whiskydestilleri får sakna "the double pot stills"
De två kopparpannorna är formade av lufttorkande hobby-clay, grundmålade med grått och som avslutning strukna ett par gånger med Humbrol Kopparfärg.
    
Pannorna skall stå på en plattform där personalen kan gå runt och sköta processen. När pannorna är på plats skymtar dom bara bakom de stora fönstren.

Byggnaden klar, senare skall forsområdet fixas med vatten,
dammluckor och räcken efter kanterna.

 

Top