Drambo bruk - Miljöer - Områden och byggnader 

 Bruks- och stationsmiljöer Några speciella byggnader 2010-07-29
Stationsområdet Bruksgatan Industritomten Forsen Destilleriet Mejeriet Lokstallet  
          Mejeriet
Den före detta mejeribyggnaden på Mackmyras bruksområde f
otograferat den 4 april 2008

  top
080903 - Påbörjades modellbygge

Modellen är framtagen från ett egenritat etsark som gjordes tillsammans två andra ark för själva bruksbyggnaderna.

Väggar, tegeldekor samt fönster finns med på etsarket.

Modellen behöver kompletteras med taktegel och grundens murstenslist som skall göras av en styrenlist.
  

 
Stommens etsplåt är ritad som ett vanligt klippark i papp
med vikbara flikar, tappar och spår för att hålla
ihop delarna.

Delarna är grundmålade med grå färg, Beckers Metallprimer nästa gulvita lager är målat med
Polly Scale D&RW Building Cream.

Så här långt är allt målat med färgspruta.
 
080915  - Tegeldekor och spröjsade fönster
Nästa steg är förutom att putsa bort alla
fästtappar, att sätta samman tegeldekorens remsor i två eller tre skikt, beroende på struktur.

Sedan limmas remsorna på plats med CA-lim.

De etsade dörrarna och spröjsade fönstren
är också målade innan de limmas på plats.

Tegeldekoren är målad med Polly Scales  "SP Daylight orange"
"Zinc Chromate Primer", ljushöjt med en torrborstning vit akrylfärg.
 

  top
080915  - Därefter ett års uppehåll i bygget.......................................

  top
090910  - Dags att försöka göra klart kåken så att det äntligen blir taktäckt
Takteglet görs av Kibris tegelark 7970
där även nockpannor ingår.

Innan tegelarket skärs ut tillverkas
provbitar i tunn kartong för att få vinklarna att passa.Färgen på tegelarket känns allt för plastig  för att passa på kåken och knivsnitten har fått en annan kulör.

Så här behöver förbättringar göras.
 

Nu gäller penselmålning.

Först en "slarvig" grundmålning med Humbrol vit, rätt tunt och flammigt för att ge liv åt tegelpannorna.

Därefter ytterligare några tunna lager:

Polly Scale "SP Daylight orange"

   
Fortsättning med
Polly Scale "Zinc chromate primer"

Därefter lades ytterligare ett lager med
den ljusare SP Daylight orange kulören
för att få en bra bottenton till takteglet

  top
 

Som avslutning flammas och mörkas teglet med flammig tunn lasyr av konstnärsakryl
"Obränd umbra"

   
Närbild av taket

Vissa pannor spars ut som rent tegelröda
(pannor som har bytts ut). andra äldre pannor får vara betydligt mörkare.

  top