Drambo bruk - Miljöer - Områden och byggnader 

 Bruks- och stationsmiljöer Några speciella byggnader 2010-05-08
Stationsområdet Bruksgatan Industritomten Forsen Destilleriet Mejeriet    

          Forsen
    
 Bruksbyggnaderna på plats vid forsen som är uppbygd av Woodland Scenics "Scenic Water" och båtlack
 som forsar över småsten och murar gjorda av tät cellplast.
 

 

Bygget av forsområdet finns tidigare beskrivet i samband med bygget av ett "barrel-top" diorama över destilleriet vid Mackmyra.

Länk till byggbeskrivningen finns här.........
 
Fatfyllningsdag vid Mackmyra i skala 1:160 Dioramat på ett lånat fat från Mackmyra

  top

  top

  top