Drambo bruk - Miljöer - Områden och byggnader 

 Bruks- och stationsmiljöer Några speciella byggnader 2010-07-29
Stationsområdet Bruksgatan Industritomten Forsen Destilleriet Mejeriet Lokstallet  

          Bruksgatan   
    
 
Vid bruket skall givetvis finnas en bruksgata med arbetarbostäder, så även här vid Drambo.
Den yta som fanns tillgänglig på modulerna var relativt begränsad och i de flesta bruksmiljöer jag besökte runt om i Bergslagen
var husen faktiskt allt för stora, trots att det var trångbott för de som bodde där.
Här hemma i Skultuna finns en bruksgata med hus i lagom storlek, men jag sökte en annan typ av hus.
Att jag sen hittade dom i nästgårds, i Virsbo var ju en händelse som passade väldigt bra med den stationsmiljön.
    


  

 
Ett av husen vid Virsbo bruk. Huset kallas för Krogen och låg lite på sidan om de andra husen i brukslängan.

Foto från sommaren 2009
                    Pappersmodell av samma hus


Två av de tre bostadshusen på bruksgatan.

 


  top

  top

  top