Drambo bruk - Miljöer - Områden och byggnader 

 Bruks- och stationsmiljöer Några speciella byggnader 2010-07-29
Stationsområdet Bruksgatan Industritomten Forsen Destilleriet Mejeriet Lokstallet  
          Lokstallet

   
         Förebilden till lokstallet står också i närheten av Mackmyras bruksmiljö. 
         Det är det lokstall som tillhörde Mackmyra station som låg längs den nedlagda linjen Sala - Gysinge - Gävle Järnväg.              Bilderna är tagna i oktober 2008.
                                                                               


  top

Bygget av modellen gick relativt snabbt då fasaden byggdes med datautskrivna tegelväggar monterade på en stomme av kapaskivor. 

 
Den längsta tiden gick åt att rita tegelmönstret till väggar och tegeldekor.

I ritprogrammet ritades väggarna i flera lager för att kunna skriva ut olika de olika pappersskikten på skilda ark.

Framför stommen av 5mm kapaskiva ligger två av skikten.
1) Fönsterskikt med grå väggar.
2) Tegelskikt med utskurna hål för fönster och dörrar.

Sedan limmades ytterligare två skikt med tegellister i väggarna överkant
för att framhäva reliefen i byggnadens tegeldekor.

Efter utskriften från bläckstråleskrivaren lackades utskrifterna med Humbrol klarlack för att fixera och skydda bläcket. Därefter limmades tegelutskrifterna på ytterligare ett papper för att få bättre tjocklek på skikten.
   
Här en detaljbild av tegelväggen.

genom att fönster och fönsterluckor ligger på det undre skiktet fås en viss reliefverkan fram på ett enklare sätt än att ta fram och montera dessa stora verkstadsfönster på modellen. 

  
Den slitna dörren på lokstallets baksida var svårare att få till i ritprograammet

Där importerade jag istället ett foto av dörren och minskade ner den till korrekt storlek
 

  top
Animering av bygget ..........................
1) Stomme i 5mm kapaskiva

2) Fönsterskiktet limmat på väggen framför
   Tegelskiktet med utskurna hål för fönster.
   Väggskiktet bör vara längre än väggen
   för att sedan skäras rent efter kanten.
  
3) Tegelskiktet limmat.
    Den vita kanten på den kapade väggen målas
    med tunn akrylfärg - Järnoxidrött - som får
    suga in i pappret. Det blir rätt nära tegelfärg.
    Tegeldekoren utskuren och insidan gråmålad

4) Tegeldekoren limmad efter takkanterna.
    Jag har använt RX-lim och säkrat de tunnaste 
    tegellisterna med CA-lim längs ovankanten.
 
5) Det korrugerade taket är gjort av mönstrad
    styrenskiva. Plastruct 1,0mm wood planking
 
6) På byggnaden finns ett ventilationstak.
    Utskrivna väggar som vikts samman, samma
    typ av takmaterial som på stora taket.

7) Ventialtionstaket på plats och taknockarna
    har fått en nockplåt av styrenstrip
    Plastruct 1,0mm Half round

8) Taket svartmålat och lokstallsdörrarna 
    på plats.

  top