Byggnaderna vid Banmarken 

Fasaden på en av byggnaderna i verkstadslängorna.
Fasaden får först en blekt brun bottenfärg på panelytan.
Locklisten antyds med upprepade brungrå rektanglar.

Grunden lämnas mörkgrå.
Över detta ritas fönster och dörrrar.

Om man skiktbygger fasaden skrivs dörrar och fönster ut på ett separat lagret som limmas närmast stommen.


Fasaden tonas med en transparant skuggning i överkant som skall
förstärka takets skuggning
För att väderbita fasaden läggs ett vitt tonat lager på från nederkanten.

Vid skiktbyggning skär man ut hål för fönster och dörrar i detta lager och limmar detta på det undre fönsterlagret.