Drambo bruk - Miljöer - Områden och byggnader 

 Bruks- och stationsmiljöer Några speciella byggnader 2010-07-29
Stationsområdet Bruksgatan Industritomten Forsen Destilleriet Mejeriet Lokstallet  

Översikt

På modulerna finns det några olika miljöer gestaltade, samtliga är i olika fas av pågående bygge............
 • Stationsområdet - ett fiktivt stationsområde för både persontrafik och mindre godshantering.
  Byggnaderna vid stationsområdet är hämtade från Virsbo, Smedjebacken, Grängesberg och Mackmyra.
 • Bruket vid forsen
  Förebilder från Mackmyra bruk, både byggnader och forsområdet
   
 • Bruksgatan
  Husen vid bruksgatan är hämtade från Virsbo
   
 • Industritomten, vid bangården
  En del av modulen som blev över vid planeringen, så småningom bestämdes att det skulle bli ett område för småindustri  och verkstäder
  Byggnaderna är påhittade, men ideér är hämtade från ett liknande område i Västerås, vid Hacksta
  Huset med reparationsverkstaden har sin förebild i Skultuna