Meny - FREMO-N

 Dioramat


Området med stationsbyggnaderna är byggt som ett löstagbart diorama där gata, hus och perrong
skall kunna flyttas från modulerna till en mindre, lätt transportablel, bottenplatta 
som bara har ett kort dubbelspår och en perrongstump

Klicka på bilderna för att se större bilder de olika vyerna

Större bild

Dioramat från gatusidan
 

Större bild

Dioramat från perrongsidan
 
  
Större bild

Större bild

Infart från väster Infart från öster

 


 

Här syns hur dioramat är delat för att kunna flyttas på den extra bottenplattan.


Dioramats bottenplattaMontage av bottenplattan till dioramat.

 
(Materialet är överblivna golvskivor från ett parallellt skala 1:1 projekt som också pågår i hemmet)

Ovanpå dessa är även grunden till stationshus och kiosk byggd med hjälp av styrenstavar som karvats lite för att få stenmönster och därefter målats gråa.
 
Här byggs den svaga asfaltssluttningen mellan gatu- och perrongnivå upp genom att limma samman millimetertjocka kortongbitar och sedan slipa en fasning i pappen. 
 
Sedan spacklas skarvarna jämna och täcks därefter med ytterligare en kartongbit över hela sluttningen som behandlas på samma sätt innan alltihopa målas grått.
Här är grunden kompletterad med en rabatt och en källarnedgång till stationshuset.
Hål är borrade i "marken" för reglarna till kioskens veranda.
 
Arbetet med perrong, trottoarer och gata har just påbörjats. På framsidan ligger gatsten, ristat i 0,4 mm styren. Jag har även provat att fälla in lock till gatubrunnar i marken.     

Prototyperna till locken är gjorda med skrivare, de runda locken och motsvarande hål är urtagna med hålpuns 3-5 mm, de kantiga utskurna med skalpell.
Brunnslocken skall senare göras på ett kommande etsark.

Brunnslocken klara, en 5-6 olika typer av brunnslock framtagna i ett fåtal exemplar på prov.
Här ett fyrkantigt telelock, ett fjärrvärmelock och en gatubrunn.

 

Samtliga foton i artikeln: Olle Frykmo

041204