Byggen av FREMO-N moduler

Meny - FREMO-N

 Introduktion - Allmänt om valet att bygga enligt Fremostandard.
-
Varför jag gör vissa avvikelser från standarden.
   
Byggteknik

 

       Större bild
   Bilder från första provet med att docka
   samtliga  mina egna moduler.

   Två suddiga videosnuttar i wmw-format:
   Video 1:   Regina i racerfart  
   Video 2:   Tb med kort ballasttåg
   (racerfarten berodde på ett trafo-problem) 
Modulförteckning  Standardmoduler  Påbörjad  Status
    
 
   
 
2006 jan
2006 jan
   
 
 
 
 Klar, så när som på ett hus
 Klar
  2005 mars  Utställningsklar,
 husen bara på skissnivå.
  2006 juli  Vilar.....
       
   Specialmoduler för hörnplacering    
    2005 maj     
 2005 maj
 Vilar, ballastläggning avklarad 
 Grönytor lagda 
Introduktion
  

VARFÖR FREMO-MODULER ?

Jag har länge planerat en utbyggnad av min källarbana där anläggningen sedan 2001 är klar efter ena väggen.
Det finns tre väggar till där jag vill bygga vidare. Hittills har det bara gått ett smalt provspår längs dessa väggar.

När det nu är dags att bygga vidare vill jag gärna bygga enligt någon standardiserad modulform. De tidigare  modulerna som också är en del av min första utställningsbana är byggda efter egen standard och var från början inte ens tänkta att ta med på utställning.  De är i största och tyngsta laget men de går att transportera. 
Det går åt en liten hyrlastbil och rätt mycket jobb för att få med hela banan, vilket gör att jag måste ransonera med de tillfällen jag kan ta med banan.
 
Fremo-standarden passar mig då utformningen och storleken på modulerna är rätt så fri och blir på det viset lättare att passa in längs källarväggen och att anslutningen mellan modulerna är symmetrisk och därmed blir modulerna vändbara.

Mer om FREMO-moduler i Sverige

Vill du veta mer om Fremo och Fremo-N?   
Besök  Micke Carlssons hemsida
Där finns en påbörjad svensk översättning av Fremo-standarden, länkar till Fremo 
och beskrivning och bilder från Mickes eget pågående modulbygge

 


 Ritning på källarrummet med de äldre  modulerna längs övre kanten och de påbörjade modulerna tillvänster och längst ner
 
FREMO, men med vissa avvikelser.


I första hand bygger jag med tanke på källarbanan och anpassar modulerna till vad som behövs där, i andra hand försöker jag se till att de nya modulerna skall kunna fungera tillsammans med andra Fremo-N moduler:
Av den orsaken finns några mindre avvikelser från Fremo:s rekommendationer.
  • En modulbana uppbyggd av Fremo moduler skall vara som en TV-serie uppbyggd av separata avsnitt, vilket skulle motsvara kravet att skarvarna skall vara neutrala och att inga vägar eller vattendrag skall passera över skarven, Orsaken är självklart att det skulle se konstigt ut med en väg som slutar tvärt vid modulskarven eftersom man inte kan räkna med att den modul man dockar till har en väg på samma ställe.
    På mina moduler kommer det att finnas sådana sceniska avsnitt för att få ihop helheten på min anläggning. Däremot gör jag dessa avsnitt möjliga att kamouflera med gräs och buskmaterial för att dölja dessa hjälpligt vid dockning mot andra moduler. 
     
  • Mina hörnmoduler kommer att ha mindre kurvradie än vad standarden tillåter men ändå vara möjliga att koppla ihop enligt standard. Detta för att få ner storleken på hörnmodulerna nere i källaren.
    Vid eventuell dockning vid modulträff måste man då kontrollera vilken rullande material som klarar kurvorna utan problem.

 

Upp