Meny - FREMO-N

 Introduktion


 
Sedan utställningsbanan stod färdig 2001 har planer funnits på att bygga vidare på källarbanan med några moduler som kan användas både i källaren och som komplement till utställningsbanan.  Helst skulle modulerna följa någon standard för att kunna samköras med andras moduler, men vilken standard skulle vara lämplig ?
Jag tog kameran med mig under sommaren 2002 och dokumenterade några av de större stationsmiljöerna i Västmanland. 
Detta och en yardlängd spår (Micro Engineering Bridge flextrack) som inköptes på MJF:s Höstmesse samma år gjorde att planerna blev lite mer konkreta. Ett par moduler med ett stationsområde där två linjer möttes samt en bro att lägga spårlängden på skulle det bli och då passade stationsområdet vid Fagersta C i Västanfors ypperligt. Till min besvikelse var dock bron över landsvägen "heldäckad" och då passade inte brorälerna. 
 
Men genom att bara gå en kilometer längs västra infarten från Frövihållet passerar järnvägen en längre bro över Kolbäcksån och i slutänden passade det väldigt bra för att knyta ihop linjedragningen.


Innehåll i artiklarna

 • Fakta om förebilden
 • Jämförande bilder förebild/modell
 • Bildspel från dioramat
 •  
 • Bygge av hus och diorama
 • Detaljerad artikel om kioskbygget
  med ritningar och detaljer
 • Bygge av de olika modulerna

 


Planering 


 
Tidplanen för modulbygget kommer att vara väl tilltagen. Alltihopa påbörjades sent under 2003 med kompletteringar till de tidigare fotografierna.  Från fotografierna gjordes ritningar i skala 1:160 av stationshuset och godsmagasinet.

I samband med att jag konstruerade Tb-loket upptäckte jag möjligheterna med etsade plåtar och det var helt uppenbart att det var den bästa vägen att gå för att få med stationshusets tegelväggar och dekorer, fönster, dörrar och snickarglädje. Så mina två första etsark innehöll fasaden och snickerier till stationshuset plus Tb-loket.

När etsplåtarna kommit hem under försommaren 2004 sattes
bygget igång, uppdelat i några etapper för att kunna känna att några delar blir "klara"

 • Stationshuset
 • Godsmagasinet
 • Ett löstagbart diorama med samtliga stationsbyggnader 
 • Därefter de tre modulerna

De tre första etapperna blev klara i juli 2005.
Totalt räknar jag med 2-3 år till innan allt är klart med landskap och detaljer. 
 (Men sen kan ju nya projekt komma och störa planerna :-)


Modulöversikt


 
Efter en del diskussioner på bl.a Modellrallarens forum med andra modulintresserade N-skalerallare fastnade jag för att använda Fremo-standarden. Den har inga fasta längder på modulerna, de blir vändbara och vi var i alla fall några som ville jobba vidare enligt den standarden. 
Fagerstamodulerna blir en seriemodul bestående av tre moduler med Fremo-gränssnitt i ytterändarna på serien.
 
Den vänstra modulen skall bli en landskapsmodul där två linjer kommer att gå på vardera sidan om en sjö och en bergsknalle innan de når stationsområdet från var sitt håll enligt förebilden.
Från söder kommer linjen från Örebro/Frövi in och från norr linjen från Ludvika.

På mellanmodulen möts linjerna via ett antal växlar ovanpå landsvägsbron.

På den högra modulen ligger själva stationsområdet som är en kraftigt reducerad upplaga av förebilden.
De båda linjerna lämnar av i högerkanten enligts Fremos dubbelspårstandard precis som på vänstermodulen.
Spåret mot Avesta/Krylbo i nederkant och det mot Västerås ovanför precis som vid förebilden där sedan de båda linjerna korsar varandra vid en viadukt några kilometer öster om stationen.

Det rosa området är det löstagbara dioramat med stationshusen.


 
Våren 2004
 
  
Våren 2006 
Här en bild på en spårplanen utritad på papper i fullskala. Husen är provmodeller i kartong. Första försöket med spårläggning vid spårkorset vid infarten sedd från andra sidan
     
Våren 2007 - På god väg mot målet.
Markarbeten i stort sett klara.
Nu återstår husbygge i det nya kvarteret, sjömålning, grönska och detaljering.
 
Sommaren 2007 - Nu återstår bara smådetaljer
Grönska och sjövatten har kommit på plats, ett nytt resecentrum har anlagts nedre modulänen.
Vad är det som saknas då?
- En del träd på landskapsmodulen
- Ett par pappershus skall ersättas av "riktiga" modeller
- Kontaktledningsbryggorna kompletteras med detaljer och målas.
- Lite mer "Preiser-folk" skall sätta liv i resecentrum.
 
Top
 

Samtliga foton i artikeln: Olle Frykmo