Om bygget av en serie på tre Fremo-N moduler med Fagersta central som förebild

 Bygge av godsmagasin


2004-07-20   
Bygge av godsmagasin
 
Den mycket bleka styrenstommen till godsmagasinet står tillfälligt på sin plats..
Bakom syns provmodellen i papp. 
  
040801  Två veckor senare, efter mycket detaljarbete är godsmagasinet på god väg att bli klart.
Grundmålat tak av plåtmönstrad styren med ventilationspipor av sammansatta styrenrör. 
Skjutdörrar utprovade och den första tegelväggen på plats.
 
Tillverkning av ventilationspipor.
En 1,5mm styrenstavs sticks in i ett avfasat 3,2 mm styrenrör. Det hela limmas ihop, kapas och fasas av i överkant för att sedan stickas igenom täckplåten som monteras på taket.
Detalj av den vänstra kortsidans tegelvägg.
Klar OH-film monterad på baksidan.
Fönsterfoder av tunna styrenstavar limmade på pappen runt den utskurna fönsteröppningen.
040804 Godsmagasinet färdigt.
En del arbete återstår med detaljerna på lastkajen runt godsmagasinet.
 

Samtliga foton i artikeln: Olle Frykmo