Engelsfors, modul 1 och 2 - stationsområdet 

    Meny - FREMO-N


Modulmått:     2 stycken 1200*400 mm   (2 av en serie på tre moduler)
Ändstycken: Höger sida     - Fremo-N  2-spår,  flack profil
Mellan moduldelar - Internt gränssnitt med 6 spår.
Vänster sida        - Internt gränsnitt med två spår mot den tredje modulen.
Avvikelser: - Inga avvikelser.
   De tre modulerna lämnar av i respektive ände enligt Fremo-N.
Modulerna började byggas:  2006-01-01

Större bild Större bild

Modulerna just nu (070628) 
Vänstra modulen i stort sett klar, luftledningsbryggor och smådetaljer är ännu inte helt på plats.
På högra modulen skall ytterligare ett par hus byggas och en del träd skall planteras.
 

 

Båda modulerna tillsammans (070628)


Modulbeskrivning
Förebilden är området vid Fagersta station och det lilla dioramat över stationshusen är byggt för att så mycket som möjligt efterlikna förebilden som den såg ut 2005.
På modulerna kommer spårplanen att likna förebilden, men med en del anpassningar för att passa på anläggningen, komprimerad längd, reducerat antal spår samt ett extra stickspår för pendeltrafiken.
Stationhus, kiosk och godsmagasin kommer från dioramat Fagersta Central och följer förebilden relativt noggrant. Bebyggelsen  i övrigt kommer att skilja sig från förebilden.

Därför kommer stationen på modulen inte att heta Fagersta C , utan det blir Engelsfors som sedan länge är den tänkta centralorten i min lokala bergslagsregion.

Bilder från stationsområdet vid Fagersta C
Två bilder från Infarten vid väster med spårkorset i förgrunden   (maj 2006)

Upp