Meny - FREMO-N

 Om bygget av en serie på tre Fremo-N moduler med Fagersta central som förebild

 Förebilden - Fagersta Central


Förebilden - Fagersta Central ligger i Västanfors, den södra delen av Fagerstas samhälle i norra Västmanland.
 
Stationshuset byggdes år 1900 i samband med att banan mellan Frövi och Krylbo samt förlängningen av  SWB:s bana mellan Ängelsberg och Ludvika öppnades för trafik.
Västanfors station, som den då benämndes, blev en mycket viktig knutpunkt i Bergslagen.
År 1947 bytte stationen namn till Fagersta C, samtidigt som stationen i Fagersta fick benämningen Fagersta Bruk.

Stationen är fortfarande i funktion med en biljettlucka och trafikexpedition.
I husets vänstra del inryms områdets bibliotek, "Lennart Helsing-biblioteket"
I husets högra del finns en resebyrå.
Vad godsmagasinet används till är för mig inte känt, men spåret är upprivet vid lastkajen.

Stationshuset är i mitt tycke ett mycket vackert hus med många takvinklar och mycket snickarglädje.
Det är byggt i samma stil som flera stationer med varierande storlek längs linjen Frövi-Krylbo.
Fagerstas stationshus är ett av de större stationshusen längs linjen där bl.a dessa hus finns kvar idag:
 

En liten station, utan trafik. 
Dagarn

En mellanstation 
Skinnskatteberg

Den riktigt pampiga stationen
Avesta / Krylbo

Foto: Olle Frykmo juli 2004

Foto: Olle Frykmo sept 2003

Orginalbild på www.sjk.se
under "banförrådet"

 

Några jämförande bilder på förebild / modell


Stationshuset

Centralkiosken

En cykelbod

 

Samtliga foton i artikeln: Olle Frykmo