Engelsfors, modul 3 - Sjön och broarna 

    Meny - FREMO-N

2008-08-27


Grönska och detaljer
 
07-05-28   Grönska steg 1 - Grundlager "Fine turf" 
Marken på bromodulen är förberedd med grundfärg.
I botten en varmrosa ton överstruket med en tunn genomskinlig grågrön ton som på vissa ställen låter den rosa färgen lysa igenom, på andra ställen dominerar.

Effekten kallas optiskt grått, då de båda lagren med komplementfärger (grågrönt/rosa) tar ut varandra och ger ett intryck av en livfull grå färg. 
 
 
Flödigt med vitlim läggs på. Vid strandkanten rent ur flaskan för att inte rinna, på de övriga ytorna utspätt med 5-10% vatten spetsat med några droppar alsolsprit, för att suga upp bättre i strösslet.
 
 
I högerkanten är en gångstig utsparad genom att inte limma all mark längs stigen.
 

På med bottenlagret av strössel. (Woodland Scenics Fine Turf) 
Lämpliga verktyg kan vara kryddburkar med strölock med små och många hål.

Ytorna ströas lite flammigt med i huvudsak tre olika blandningar, burk 1-3:
  • Yellow grass - Ljusare områden
  • 50/50 av Yellow Grass och Burnt Grass - Den dominerande blandningen
  • Burnt Grass - Grönare områden
 
Som extra krydda ströas sparsamt med Greeen Grass eller Weeds från  burkarna till höger
 
top
 
Turfen läggs på i flera omgångar, mer gult på kullar och högre liggande ytor.
Grönare i svackor och sänkor där det är fuktigare.

Om limmet fuktar igenom, som på bilden ovan, kan mer turf läggas på, mest i ljusare toner.
 
 
Här har det lösa strösslet dammsugits bort och lämnat kvar en gräsyta där marken lyser igenom svagt på vissa ställen. Längs den upptrampade stigen ligger marken bar på många ställen.
   
 
Vid strandkanten och längs diken kryddar man med extra Green Grass.
Båthuset provas på plats i den första skira grönskan.
   

Tuvor och småbuskar görs av Foliage som sträcks ut i ett tunt glest lager.
Färger Medium Green vid sjön och Light Green på övriga områden.
Vissa ytor lämnas bara så att de första lagren med Fine Turf ligger i dagen.

Det hela kompletteras med att strö sparsamt med en blandning av Coarse turf,
färger Burnt Grass mixat med lite mindre Light Green.
 
top
På vänstra sidan av järnvägslinjen syns dikesmarkeringarna med mörkare grönt
ännu mera tydligt.
 
 Samma område från andra hållet när buskagen kommit på plats.
 
top

Några fler bilder på modulgrönskan, här vid vägbron:
 

 


Modulen från andra hållet:
Modulen täckt med första lagret Fine turf.
 
top

Lite senare när småbuskar och grövre tuvor lagts på plats.
Här har används olika blandningar av Coarse Turf:
- Burnt Grass, Light Green, Dark green samt Yellow grass.
 

2007-06-28 

 
Och så resten av modulen:
 
   


Nu saknas bara plantering av träd, sly och utplacering av luftledningsstolparna.
Arbetet planeras till hösten/vintern, nu får modulen vila ett tag.......

top
   
   
Till första  modulsidan    Modulbeskrivning   --->