Engelsfors, modul 1 och 2 - stationsområdet 

    Meny - FREMO-N

Markarbeten, ballast, perronger och gator

06-09-02   Utprovning av perronger  

 
Perronger provas för att få rätt höjd och så att vagnarna går fria i böjarna.
Perronger gjorda i MDF med kantstenar i 0,75 styren.

  

Upp

06-09-10   Rälsen målad och ett nytt vägbygge  påbörjat

Rälsen målad.
  
Sluttningarna ner mot vägen har formats med lite olika material, blandat kartong, MDF och styrofoam.
Alla övergångar och banvallar sedan formade med husfix.
 
 Närbild av underfarten som skall bli fyrfilig med en cykel/gångbana på vardera sidan.
 Hemritad vägskylt anpassad till den kommande modulträffen i Gävle.

 

Upp

06-09-17   Montering av stolpfötter till bryggorna

Stolpe, fot och en fästplatta för att  täcka den infällda monteringen i perrongen.
Kontaktledningsbryggorna är etsade av egen konstruktion.
Bilder kommer när jag byggt ihop hela bryggorna...... 


    

 07-04-07   Arbetet återupptaget, ballastläggning påbörjad.......

Upp

     

 
Spårområdet till höger är lagd med finkorning sand.
Sanden är sedan målad med en rödgulbrun ton, aningen rödare än vad bilden visar.
Övrig ballast är av Woodland Scenics fabrikat, lite blandade färger och kornstorlekar.
 
Längst bort på modul 2 har ett nytt hus kommit upp:
Banverkets magasin, en första pappersskiss.
  
  

07-04-18   Ballasten på plats, målning av perrongkanter

Upp

En lätt rostfärgning av den ljusa ballasten för att dämpa ner och jämna ut tonerna. 


 
En viktig detalj för helheten, men som man lätt fuskar förbi är perrong- och lastkajskanter.
Utan relief och smuts blir de väldigt menlösa.

Bäst är att försöka ha perronger och lastkajer löstagbara medan man lägger ballasten.
Och sedan passa på att måla kantstenarna innan man fäster perongerna. 
På det viset kladdar man inte ner ballasten med perrongfärg, eller tvärtom.
(Om man nu inte limmat fast dom från början innan man la på ballasten)


En ljust grå bottenfärg som sedan färgas över med omväxlande 
ljusa och mörka tunnflytande stråk av akrylfärg ovanpå varandra.
Det första mörka "washen" skall lägga sig i skarvarna.
På slutet har jag höjt ljuset genom att torrpensla lite ojämt med 
vit färg så att stenarna inte blir alltför mörka och lika.
  

Lastkajen

Upp

07-04-22   Målning av gator, vägar och perronger

Asfaltsytorna är grundade med ljust grå färg.
En del med Servalac halvmatt andra med akrylfärg av Citadels fabrikat.
Båda typerna är hemblandade, vitt med lite grått.

Jag har valt att måla de olika tonerna av asfalten med en tunn oljefärgslasur.
Eftersom den torkar relativt långsamt går det bra att både jämna ut den och att tona den i olika nyanser utan att det blir "skarvar" där färgen torkat för snabbt.
Här ovan en provbit med lite olika asfaltstoner. Gammal asfalt brukar vara  ljust grå eller grågrön ibland med röda toner beroende på var stenarna kommer ifrån.
  

Här har den tunna oljefärgen lagts på på en av ytorna.
 

Upp

Den här perrongen skall vara helt nyasfalterad och blir då nästan svart

Det blir alltid lite penseldrag kvar, även om man slätar med mjuk pensel. För att jämna ut dessa och få en bättre asfaltsstruktur stöpplas ytan med en torr borstpensel
    

Så här......

Upp
 

Stationsområdet efter första "asfaltsläggningen.
  
Ytorna kommer att tonas ned ytterligare, men först måste färgen torka. 
Det kan ta någon dag eller två eller................................................

Ovanför stationshuset pågår utprovning av formerna för ett nytt hus vid torget.
 

07-05-01   Markarbeten klara

Efter ett par ommålningar har asfalten fått önskade toner.
Busstorget ser lite tomt och naket ut utan busskurer och lyktstolpar.
   

Infarten från väster med banverkets hus och det nya kvarteret under byggnad.
 

Även väg- och cykelbanorna vid underfarten har också blivit "asfalterade"

07-06-28 Ogräs och annan grönska
Perrongen med skärmtaket på plats bakom det ogräsprydda stationsområdet.
 
Här är lastkajen färdig, så när som på stolparna för kontaktledningsbryggorna.
 

Nästa avsnitt - Hus runt järnvägsområdet  ------>

Upp