Engelsfors, modul 1 och 2 - stationsområdet 

    Meny - FREMO-N

Byggnader och kvarter runt järnvägsstationen

 

På modulerna skall det finnas några äldre byggnader med lite olika affärsrörelser, typiska för småstadsmiljöer runt järnvägsstationer. 
Under april 2007 sökte jag runt stationerna i Sala och Västanfors och hittade några trevliga förebilder som kunde vara användbara.
Även från området vid stationen i Västerås har jag hämtat lite inspiration.


Resecentrum

Engelsfors resecentrum har fått låna lite ideér och detaljer från den nyligen ombyggda bussavdelningen
vid Västerås C

Fler bilder:
  

Hotell- och bankhus

En större fastighet med hotell, bank och bageri.
Huset är en mix av två skilda hus från Sala respektive Västanfors.

Här finns en bildsvit med bilder på
förebilder och hela bygget


 

Gård med tre gårdshus
Förebilderna till dessa tre hus ligger i ett kvarter nära järnvägsstationen i Sala.
Ett av husen är renoverat och utbyggt med garagedel.

Byggbilder......
Ett förrådshus med liggande brun panel.

Byggbilder......

Ett plåtskjul

Byggbilder......
 


Banverksförrådet
Banverkets förråd vid Fagersta C i Västanfors

Än så länge är modellen bara en pappersskiss. 

upp
Resecentrum
Vid det nyanlagda resecentret ansluter bussar i både lokal- och fjärrtrafik till lokaltågen
  
    
Större bild Större bild
Detaljering med busskurer, soffor, planteringar, informations- och rekalmskyltar.
Allt hembyggt från olika Evergreen och Plastruct styrenskivor och remsor.

Aktuella reklambilder fotograferade, förminskade och utskrivna på fotopapper.
Nu saknas bara biljettautomaterna och "Preiser-folket" för att ge liv åt miljön.
   upp
Gårdshus med garage
I kvarteret intill hotell Svea och Sala ångbageri ligger ett par tomter med gårdshus.
 
Den ena av tomterna hyser detta gårdshus som är är renoverat och med en tillbyggnad omgjort till förråds- och garagelänga.
 
En första pappersskiss av den blivande modellen. Huset är storleksanpassat med hjälp av "selektiv komprimering", d.v.s krympt i storlek genom att bl.a. ta bort en garagesektion på varje huskropp. 
 
Modellen är byggd av olika styrenskivor med Evergreen stående panel för väggar och liggande panel för dörrar. Kompletterat med Vollmers taktegel för N-skala.
   

 

upp
Gårdshus med plåtskjul
På tomt nummer två ser det lite mera sjabbigt ut.
Men de slitna byggnaderna lockar till modellbygge.
 
 
Kombinationen av nyrenoverad locklistpanel i samklang med slitet trä, korrugerad plåt och sprucken puts ger lite liv åt byggnaderna.
 
 

 

upp
Gårdshuset
En förrådsbyggnad med fasad av brunmålad ganska sliten liggande panel.
Modellen är "krympt" genom att korta båda husvinklarna med ett par sektioner.
  
Stomme och "takstolar" byggda av 0,75 mm Evergreen styrenark.
Panelbräderna är skurna ur ett mönstrat Plastruct styrenark 91530 Woodplanking 1mm
Dörrpanelen på ytterdörren från ett ark Evergreen "Metal Siding 0,75mm spacing"
 
De två enkeldörrarna är gjorda av en trälimsavgjutning av samma Evergreenark.
(Se mer om avgjutningen vid bygget av plåtskjulet)
 
Takteglet är tillskuret ur Vollmers taktegelark (7353) för N-skala
Övriga detaljer av tillskurna stavar och remsor av Evergreen styren.
  
Baksidans putsvägg är ett Carat sandpapper P320,
limmat med Plastic padding "Extreme Repair"
 
upp
Målningens olika steg:
1) Väggarna fästgrundade med Humbrol nr 1 grå
    Taket tunt struket med Humbrol matt vit 34
 
2) Väggarna ljushöjda med Humbrol matt vit 34
    Taket tunt struket Polly Scale "Sp Daylight Orange" (Gulaktig Tegelfärg)
 
3) Väggarna skall ha en underliggande gul ton.
    (Från en överbliven burk med hemblandad Humbrol "banverksgul)
    Taket tunt struket Polly Scale "Zinc Chrome Primer"
 
4) Den slitna bruna färgen är framtagen med konstnärsoljefärg, brun umbra
    Struken så att delar av de underliggande gula och grå tonerna lyser igenom 
    Taket återigen tunt struket med Polly Scale "Sp Daylight Orange"
    En del takpannor har fått avvikande färger.
  
5) Väggarnas relief ljushöjd med torrpenslad Polly Scale Aged White
    Takteglet ljushöjt med torrpenslad Polly Scale "D&RGW Bldg Cream" (Blekt gulvit)
    Allt mattlackat med Ocean vattenbaserad lack.
    
6) Baksidans sandpappersputs målad med Humbrol matt 34 som jag tydligen tidigare
    blandat ut med aningen gult för att få "åldrat vitt"
    Underliggande tegelvägg enligt ovan.
    Fukt- och mögelstråk målat med konstnärsakrylfärg.
    Kraftigt vattenutspädd Cyprisk Umbra och en giftgrön färg kallad Sap Green. 

 

upp
Plåtskjulen
Ett par bodar av korrugerad plåt har byggts på tomten som komplement till förrådshuset. Tidens tand har verkligen gjort sitt på skjulen, även om det högra har fått ny plåt på den främre väggen.
   
Det finns mönstrade styrenark där mönstret stämmer rätt bra för att efterlikna korrugerad plåt i N-skala från både Evergreen och Plastruct. Men båda sorterna är för tjocka för att det skall se bra ut på takplåtar och vid skarvarna i hörnen. 
Evergreens ark är 0,75mm tjockt medan Plastructs är betydligt tunnare, men ändå aningen för tjockt för min smak.
Det lär även finnas någon Amerikansk firma som säljer korrugerad plåt i modell, men jag hittade inte adressen och kom inte ihåg var jag läst om detta.
 
Andra tips jag läst var att i olika sammanhang använda vitlim för att gjuta av mönster.
Det var värt att prova.
Ett lager vitlim smetades ut jämnt över båda förlagorna och fick torka över natten.
(Plastructs ark till vänster och Evergreens till höger.

Jag provade även med att lägga två lager lim, men resultatet blev svårhanterligt.
Svårt att skära snyggt och framförallt slog sig de stela bitarna.
Så ett lager lim räcker gott och väl.
 
Skjulets stommar byggda av 0,75 mm styrenark.
De tunna utskurna "plåtarna" limmas fast mot väggarna.
(Plastic Padding "Extreme Repair" är ett äckligt segt och kladdigt lim som fäster samman dessa material väldigt bra)
Det är viktigt att limma ordentligt annars slår sig "plåtarna" i kanterna rätt snart.
 
Här har takplåtarna också limmats fast mot styrenskivorna.
 
Den skeva dubbeldörren hängd på plats.
Här syns även att "limplåtarna" är halvgenomskinliga. (som gjorda för växthusbygge:-)
 
upp
Grundmålning med Humbrol 1 grå.
 
Färdigmålning i lite olika blandade kulörer med markering av de olika plåtarna.
De grå färgerna är olika blandningar av Citadels grå akrylkulörer.
Taket är målat med Polly Scale Zinc Chrome Primer.
Alltihopa sedan mattlackat med Ocean  vattenbaserad Matt lack

Hyggligt likt förlagan...
upp

 

Banverksförråd vid stationsområdet
I Västanfors har Banverket ett förråd vid stationsområdet.
 
I modell har jag kortat ned huset ett par "moduler" för att det skall få plats.
Även detta hus finns än så länge bara som datautskriven pappersskiss.
 
  upp
  
 

Modulbeskrivning ----->