Drambo bruk - En dubbelmodul med bruksmiljö 

  Drambo-modulerna

Idé  De tidigare modulerna Konstruktion Digitalt Byggnader Broar Uppdaterad
2009-09-13
Rambo Mackmyra

      Mer om de digitala kommer senare........
......

. .
En närbild på huvudmodulens elektroniokhjärta.
- Kretskortet är Digitrax BDL168 som matar de sektioner på modulerna som skall ha avkänning.
   Den kan mata 16 sektioner.
- Lådan är Digitrax DS64, stationär dekoder som används som växeldekoder till fyra växlar
  En likadan finns på den högra modulen för att styra resterande fyra växlar.

Tänkt efter, borde man gjort före............

Jag var ju så nöjd med den för mig ovanligt prydliga elinstallationen under modulerna.
Occupation Detector (nedan kallad OD) och växeldekodrar inkopplade och fungerade direkt.

Men............. Någonstans kände jag på mig att jag missat något.

Just det, hur passar dessa digitalstyrningsprylar med modultanke och normer på en dubbelspårsmodul.
OD:n vill gärna att samtliga sträckor som den matar är kopplad till Track A på boostern
och vid modulkörning kan detta i vissa fall inte uppfyllas.
Dessutom säger normen att "digital utrustning ej skall monteras fast på modulen om den ej kan kopplas bort"
Med ovanstående resonemang är det en vettig begränsning om man skall samköra med andra....

Jahapp, så blir det när man tänker efter, efter.   Fram med lödkolven igen.......OD:n matar 16 sektioner på modulerna. Varje sektion behöver kunna kopplas antingen till OD:n eller direkt till normala körströmmen.
16 små tvålägesbrytare löddes in till respektive dubbelspår.
Nu bör modulerna vara återanpassade till normen igen.

Finns säkert alltid något bättre sätt att åstadkomma samma funktion, men det här var vad jag kom på just då och så hade jag dessa prylar hemma.

 

Omdragningen av kablarna till de 16 switcharna gick nästan bra, bara det att det inte gick att köra alls.
Efter ett par timmars felsökning kopplade jag ihop alltihopa igen utan åtgärd, och då fungerade det.
Nu lämnar jag de "drygt två kablarna" och gör något jag tycker är riktigt roligt i stället