Så här började arbetet med Mackmyradelen........

  Drambo-modulerna


      
    
 Modulen var från början tänkt att vara tvådelad för att vara lätt att transportera.
- En normal 40 cm bred Fremomodul med dubbelspår
- En påhängsdel med bruksbyggnaderna och forsen.
  
Det här är de första stegen i bygget av bruksdelen med mark och murar antydda i styrofoam.
Huset var sedan tidigare påbörjat. Den första plattan visade sig vara aningen för smal vid murarna.
 
Därför byggdes modulen ut på längden på det här viset. Kärnan uppbyggd av markisoleringsskiva
stagad med MDF-board runt kanterna.
 
Markytorna och vägar på den vänstra sidan spacklade och grundmålade.
Till höger pågår arbeten med den nya bredare murprofilen som blev möjlig tack vare utbyggnaden.
 
080901 - Nya murverket på plats.
Så här blev det ombyggda murverket

 

080916 - Huvudmodulen blev hastigt hopsnickrad under dagen.
Nu närmar sig utställningen Modelltåg 08 på Järnvägsmuseet med stormsteg.
Jag hade tänkt att ha med dubbelmodulen i "avdelninger för moduler under bygge" på min anläggning.
Men då kanske det vore bra att börja bygga lite i förväg, så att den i alla fall blir körklar.

Så under dagen har jag snickrat ihop grundstommen till huvudmodulen.
För en gångs skull gjorde jag även klart benen och allt arbete på undersidan med kontakter etc innan
jag börjar med ovansidan.
Så här blir det när man dockar de båda modulerna. Än så länge ligger spåren löst och väntar på att
grundmålningen skall torka.


I det här skicket var modulen på Modelltåg 2008 och fram till att ombyggnationen började i juli 2009.

  tillbaka