Om bygget av en serie på tre Fremo-N moduler med Fagersta central som förebild

  
Bildspel - ett par timmar vid stationen
 

    <--- Föregående bild

Bildspelets början

 Nästa bild --->      

  
Innan det är dags för hemgång samlas spelbolaget "Halte Harry"
utanför Centralkiosken för en genomgång av veckans satsningar. 
Här råder snarare 2000-tal av vad man kan se på reklamskyltarna.

 

Samtliga foton i artikeln: Olle Frykmo