Om bygget av en serie på tre Fremo-N moduler med Fagersta central som förebild

  
Bildspel - ett par timmar vid stationen
 

    <--- Föregående bild

Bildspelets början

 Nästa bild --->      

  
Bakom kiosken finns också den enda grönytan på dioramat

(Träden byggda av björkrötter och Woodland Scenics foliage)

 

Samtliga foton i artikeln: Olle Frykmo