Om bygget av en serie på tre Fremo-N moduler med Fagersta central som förebild

  
Bildspel - ett par timmar vid stationen
 

    <--- Föregående bild

Bildspelets början

 Nästa bild --->      

  
Men innan det är dags före avgång inväntas tåget från Ludvikahållet.
Det är VL:s blå/vita X10 som utgör det södergående tåget.

Ett tidstypisk möte från tiden runt det tidiga 1990-talet. 

 

Samtliga foton i artikeln: Olle Frykmo