Om bygget av en serie på tre Fremo-N moduler med Fagersta central som förebild

  
Bildspel - ett par timmar vid stationen
 

    <--- Föregående bild

Bildspelets början

 Nästa bild --->      

  
Fler resande gör sig klara att stiga på tåget.

 

Samtliga foton i artikeln: Olle Frykmo