Norhyttan - hörnmodul special 

    Meny - FREMO-N

         

2008-08-27

Modulmått:     700*700 mm
Ändstycken: 2 st Fremo-N  2-spår,  flack profil
1 st Fremo-N  1-spår,  flack profil
Avvikelser: - Egen modultyp, men med Fremo-gränssnitt.
- Kurvradie mindre än Fremo:s norm.
  Minsta kurvradie= 430 mm.
Modulen började byggas:  2005-05-10

Augusti 2007

Så här ser modulen ut just nu
Ballastläggning påbörjad.


Modulbeskrivning
Till källarbanan behöver jag en hörnmodul. Den kommer att byggas med gränssnitt enligt Fremo-N, men med betydligt skarpare kurvradie än vad standarden föreskriver för att inte ta för stor plats.
Kurvmodulen blir en specialmodul  med en växel ut till ett extra enkelspår med möjlighet att ansluta till en Fremo enkelspårsmodul.  När modulen används hemma är enkelspåret bara ett vanligt stickspår vid en industri, vid träffar kan det användas som ett övergångsspår till moduler med Fremo enkelspår.
 
Innehållet på modulen är inte helt bestämt, just nu finns planer på att stickspåret skall gå in på ett industriområde och att ha en bensinmack på en av de större ytorna vid kurvan.
Bruket kommer att representeras av ett antal halvmoderna industrifastigheter.

 


Så här såg modulen ut med växlarna på plats - augusti 2005.
Sedan har jobbet legat nere ett längre tag.
 

Men ett år senare har rälsläggning påbörjats.
 

 
Rälsen lagd och modulen är nu körbar. Undersidan med det elektriska
augusti 2007
Ballastläggning påbörjad längs banvallana.
Upp