Hörnmodul - "järnvägsbanken" 

    Meny - FREMO-N

Bilder från bygget 

   

2008-10-04

 
Modulmått:     700*700 mm
Ändstycken: 2 st Fremo-N  2-spår,  flack profil
1 st Fremo-N  1-spår,  flcak profil
Avvikelser: - Egen modultyp, men med Fremo-gränssnitt.
- Kurvradie mindre än Fremo:s norm.
  Minsta kurvradie= 430 mm.
Modulen började byggas:  2005-05-10

Så här ser modulen ut just nu i oktober 2008
Alldeles "nysådda" grönytor.


Modulbeskrivning
Ännu en hörnmodul "special" Det här är spegelmodulen till Norrbo bruk. 
Den kommer också att byggas med gränssnitt enligt Fremo-N, men med betydligt skarpare kurvradie än vad standarden föreskriver för att inte ta för stor plats.
 
På samma sätt som Norrbo-modulen blir det här  en specialmodul  med en växel ut till ett extra enkelspår med möjlighet att ansluta till en Fremo enkelspårsmodul.  

Modulen kommer inte att användas på källarbanan utan är planerad för att vara en modul som används tillsammans med utställningsbanan eller som tillsammans med Rambo-modulen kan ansluta andra Fremo-moduler. Kommer nog också att användas som fotomodul där man får en bra vy på tågen högt uppe på banvallen.
 

 
Bilder från modulbygget 

2005-05-29
Modulstomme och spårbädd på plats. 
En gammal garderobshylla, 8mm masonit, 8mm mjukmasonit högst upp som spårbädd.
Den rosa styrofoam-skivan skall gröpas ur för att skapa ett landskap med en hög järnvägsbank.
 
 
Här är styrofoamen modellerad och övriga hål täckta med överblivna masonitskivor och styrofoamspill.  Allt utjämnat med "rätt mycket" Husfix.

 

Slipning och ett par spackelomgångar till. Därefter blir hela landskapsdelen målad med en
"beigeröd" färg som grund för kommande vegetation.
Sidorna målade med "FREMO-brunt"  (RAL 8011).
En växel med manuell växelomläggare inkl. brytare för polarisering av hjärtstycket.
En extra brytare för att kunna stänga av strömmen på sidospåret.

Det elektriska syns på bilden nedan. 
    


 

Upp

2007-08-20
Ballastläggning påbörjad.

 
2008-10-04
Snabbanläggning av grönytor inför modulutställningen på järnvägsmuseét.