Scratch-bygge av en kiosk - Bygge av tak

   Kioskmeny


Tak
Samtliga detaljer med mått finns på ritningen.
  
Platt tak
Först byggs ett "Californiatak", dvs ett platt tak som ofta byggdes på hus och garage på 70-talet. Dessa tak var väl egentligen byggda för ett annat klimat än vår svenska vinter och höstväder. Dålig vattenavrinning och snösamlande gjorde att taken ruttnade. (Har själv ett sånt tak på garaget och det behöver byggas om :-( 

Taket består av en platta 58*57mm
 Evergreen nr 9030 - Plain (slät) 0,75mm tjock.

Sidoväggar av 3 mm breda sidor utskurna i  tre plankors bredd från ett ark fjällpanel
 Evergreen Clapboard .040" (1 mm) tjock
                     

Taket skall som förebilden få en påbyggnad för att få ett lutande tak, bättre anpassat för vattenavrinning.
 
På mitten av taket syns stöddelarna som skall till de fyra takplattor som skall bilda det nya taket.
Den fyrkantiga biten är 9 mm hög och 15 mm bred.
De övriga bitarna håller stödbiten lodrätt på plats.

 

Nytt tak
De här bitarna är lite knepigare att få till måtten på då de både lutar och har sneda vinklar.
Här går det åt ett antal provbitar i kartong innan man får både lutning och vinklar att passa.

Om man är noggrann i det här momentet så behöver 
man inte kassera så många dyrbara takbitar.

Taket på orginalet är skiffermönstrat och här passar en del av  ett färdigmönstrad takark av styrenplast rätt bra.
  Kibri nr 970  (den del som är skiffermönstrad)

   

Några av provbitarna i kartong.
När provbitarna passar bra använder man dessa som mall när man gör märkning med den vassa kniven på takplattorna. Plattan är rätt tjock och det tar ett tag att skära igenom plattan.  Taket på plats, limmat med styrenlim.
Taket skall senare målas svart efter förebilden.