Scratch-bygge av en kiosk - Foder och detaljer

   Kioskmeny


Samtliga detaljer med mått finns på ritningen.
  
Foder och knutbrädor
Fönsterfoder och knutbrädor av styrenstrips
-  Evergreen Strip Styrene nr 101 - 0,25*0,75mm.

Brädorna skärs till i lagom längder och limmas 
med styrenplastlim. 

                     

Gallret i luckan på sidoväggen är infällt
i nivå med väggen. Dvs ett hål har skurits upp lagom stort för gallret som skurits till av:
-  Evergreen nr 2037 - Car Siding 3-1/4" spacing
Men det går ju lika bra att använda samma skiva som väggarna är gjorda av, det blir bara lite glesare mellan ribborna.

 

Veranda
Verandan består av rätt många smådelar.
Stolpar, hammarband och överliggare av:
-  Evergreen Strip styren nr 131 - 0,75*0,75mm
Verandagolv, staket och tak av:
- Plastruct nr 91530 - Wood planking 1mm spacing

Plastructs reliefskivor är betydligt tunnare och smidigare än motsvarande från Evergreen
 
I "marken" borras hål för stolparna.
Stolparna skall vara för långa till att börja med, limmas fast i hålen. Kolla att de hamnar lodrätt och inte lutar och något håll.
Hammarbandet som skall hålla ihop stolparna och stöda taket limmas fast mellan stolparna.
När limmet stelnat kapas stolparna till rätt höjd.
 
Ett brädgolv med plankorna på tvären skärs till
C:a 48*10 mm med urtag för stolparna i framkant.
På undersidan av golvet fästs reglar för att lyfta golvet lagom högt ovan mark. Används styrenstrips eller tillskurna bitar till lagom höjd.

 

Brädstaket och plasttak skärs till av samma material.
Staketen skall vara 5 mm höga. och får passas in efter
bredden mellan stolparna. De limmas fast i stolparna med en liten springa mot golvet. Sidostaketen limmades direkt på golvet, då jag vill kunna ha huset löstagbart.

Taket görs 51*13 mm och läggs upp mellan hammarbandet och en överliggare som fästs ovanför fönstren.
Taket skall ligga kant i kant med överdelen på huset så att snedtaket kan läggas ovanpå.

En trapp tillverkas av Plastruct-arket.
Det övre trappsteget blir två plankor brett, det undre lite längre steget blir 4 plankor brett.
Dessa två steg läggs på en 0,5 mm styrenbit för att få rätt höjd
Samtliga delar sammansatta.

Huset är fortfarande löstagbart. jag vill senare kunna komplettera verandan med ett par café-bord och några Preisrare.

 

Skorsten
Tillverkad av tre styrenbitar.
Stocken av en styrenstång
-  Evergreen Strip Styrene nr 191 - 4,8*4,8mm
För det var den jag hade hemma.
Den borde varit lite klenare.
Styrenbiten filas sned för att passa taklutningen.

- Överdel i 0,75mm styrenskiva
-  den undre täckplåten i 0,125mm skiva.
 

 


Klart för målning


 

De två luftkonditioneringsburkarna är gjorda av styrenstrip 2*4 mm som låg i "restlådan", okänt produktnummer.
Mönstret är ritad och utskrivet på fotopapper, se mera under "affischer och skyltar"
Under den vänstra AC-boxen finns en kopplingslåda för inkommande El
-  Evergreen Strip Styrene nr 155 - 1,5*2,5mm 7 mm lång.