Om bygget av en serie på tre Fremo-N moduler med Fagersta central som förebild

  
Bildspel - ett par timmar vid stationen
 

    <--- Föregående bild

Bildspelets början

 Nästa bild --->      

  
Men innan persontåget ankommer skall ett ballasttåg passera.
Banverkets Tb-lok Tb290 drar den långa raden av tomma grusvagnar.

 

Samtliga foton i artikeln: Olle Frykmo