Om bygget av en serie på tre Fremo-N moduler med Fagersta central som förebild

  
Bildspel - ett par timmar vid stationen
 

    <--- Föregående bild

Bildspelets början

 Nästa bild --->      

  
Ytterligare någon har inte kommit i lika god tid som de andra.

 

Samtliga foton i artikeln: Olle Frykmo