Diesellok Tb  -  Banverket

sidan uppdaterad:  2008-08-27  Back


Förebild Version 1

Version 2

   

Foto där inget annat angivits: Olle Frykmo

Modell  skala N  --  Version 1 

Prototypmodellen i färdigt skick (2003-06-15). Räcken kom aldrig att göras till loket.

 
Om bygget av modellen 
Förberedelser Idén till modellen kom när jag funderade på lämplig överdel
till en rälsrengöringsvagn. Den skulle passa bra som manskapsvagn
i ett av Banverkets ballasttåg. Dessa tåg dras ibland av Qtb-loken.
Som byggobjekt är det i det närmaste idealiskt med raka sidor
och kantiga hörn.
I samlingen hemma fanns en UP GP40 från Atlas, som ju egentligen inte hör hemma på en mellansvensk järnväg.
Den fick lämna ifrån sig sitt chassi för det kommande bygget.
Den har mycket goda gångegenskaper och kan dra tunga tåg. Eftersom Qtb är byggd på Amerikanskt manér är chassit
tillräcklig smalt för att passa Tb:n. Chassit är tyvärr lite för långt (c:a 10 mm) så karossen måste förlängas om man inte skall
behöva göra om chassit. Men det går att fixa genom att lägga till en luckrad på motorhuven utan att det kommer att synas
allt för mycket. 

Litterat för loket skulle kanske vara Tb++ , på känt IT-manér.

Ett chassi som bör passa bättre är Atlas GP35 som endast är 3-4 mm för långt. Jag kommer att göra en kåpa
även till det chassit om allt vill sig väl.
  
.

top

Prototypmodell i kartong
Till att börja med ritade jag en kartongmodell med PC:ns hjälp
för att prova storleken och hur det såg ut med en förlängd modell.

2003-03-15
Koppel
Koppel:
Kopplen på Atlasmodellen är fästa i kåpan och blir även så på Tb-modellen, men jag väljer att sätta koppel endast i bakre änden för att hålla fronten så förebildslik som möjligt.

Här kommer jag att prova ett kortkoppelsystem från Tomix.
Det är Scharfenbergs koppel, egentligen avsedda för kortkoppling av motorvagnsset, men de är nätta och fina i formatet jämfört med standardkopplen i N-skalan.
Kulisskoppel som sätts i loket
 
Kopplet finns även som utbytes-koppel för standardkopplen

top

Kåpa

Kåpan kommer att byggas av styrenplastskivor.
Först en rätt ful stomme som sluter tätt intill chassit.
- byggd i 1,0mm styrenplast.

2003-03-18
Här byggs fronten upp med den kraftiga buffertbalken. (1mm styren)
Genomskinliga plastribbor från andra modeller provas
för att ev. få fram ljus till strålkastarna.
Det fungerade mindre bra till de nedre strålkastarna, men de övre lyser bra. (
Till nästa modell skall jag prova glasfibertrådar som jag har rätt bra tillgång till, men jag har bara inte tänkt på det tidigare)
2003-03-
22
 Sidorna på motorhuven görs av 0,5 mm skivor med en
utskärning för motorgallret som görs av 0,5mm "Car siding"
"H0 scale 3-1/4" spacing". Detta används också för
motorgallret på takdelen.

Bakänden täcks med en "plåt" 0,75mm med urtag för
lyktorna. I kåpan monterades en glasklar plast för att
släppa igenom ljuset.
Buffertbalken byggs av två 0,5mm skivor med urtag
för koppelfästet. Två skivor gör det lättare att forma och
göra urtag jämfört med en 1mm skiva.
"Plåten" och buffertbalken gjordes aningen för breda med avsikt.
Efter att de limmats fast och penslats med lite extra lösningsmedel kan de filas ned till rätt dimension.
På detta sätt kan man runda av hörnet på kåpan utan att det blir
någon skarv som sedan måste spacklas. 

2003-03-25

  top

Hytten
Det som är lite knepigt på Tb:n är ju hytten med sin speciella form.

Ytterligare en provmodell i papp tas fram, nu anpassad efter de mått som växt fram under byggets gång. Det skiljer nu en hel del från den 
första papp-prototypen, eftersom plasten bygger mer än papper
och jag har dessutom kompenserat förlängningen med även en liten
ökning av höjden på kåpan.

Det som var riktigt svårt var den bakre fönsterväggen:
Mina förlagor visade inte riktigt hur det skulle se ut, dessutom
skall väggen skeva i flera riktningar och det som gick att göra
i papper var svårare i den styva plasten.

........
Sidoväggar av 0,5+0,75mm
 
2003-03-28
Frontplåt 0,75mm
 
 
De lutande fönsterväggarna 0,5mm.
Med de
felaktiga bakre sidoväggarna
 
Så här blev det till slut. Den skeva plåten
under fönstret blev aningen för hög.
2003-04-01

  top

Motorrum
Här kapas motorrumsluckorna till av 0,25 mm skivor.
På bilden till höger ligger luckorna uppradade bredvid kåpan.


 
Här syns även motorrumstaket som är sammansatt av
ett antal tvärgående plattor 0,7mm med ritsningar för att
markera luckorna.

2003-04-02
 
Taket utskuret ur en 0,125mm skiva: Så tunna skivor får man
 vara försiktig med när man limmar om man inte har en slät
yta under. Limmet gör skivan mjuk och den kan sjunka
lite på sidan om fästpunkterna.

Den svarta skivan som monterats under yttertaket är till
för att inte det inte skall lysa igenom det tunna taket.
Här är sidoluckorna och taket på plats.

Gångborden skärs ut av 0,75 mm skivor och limmas
efter sidorna.  Även den bakre bryggan är på plats.

2003-04-05
 

. top

Boggiesidor
Det enda ingrepp jag gjort i chassiet är att slipa ner
boggiesidorna för att kunna montera de plåtar som delvis
skall täcka boggierna och ändå ge lite svängrum för boggien.
Här ligger dessa "plåtar" utskurna ur 0,75mm skivor.
Två hål för bufferterna har borrats i buffertplankan.

(Bufferterna kommer från en slaktad SBB Ae6/6 använd till ett Ma-lok)
2003-04-06
"Plåtarna" på plats mellan gångbord och boggiesidor.
Främre gångbryggan monterad (0,5mm skiva eftersom den
är smäckrare)
Detaljer
Tillverkning av lyktorna. 
Ur en 1,6mm rundstav borras ett hål med en 0,5 mm borr.
Därefter skivas rundstaven och av c:a 25 kapade skivor blev det
12 som blev snygga och
proportionerliga.
2003-04-07

top

Här kommer några avvikelser från materialvalet styren:
Jag har inte haft tålamod att lära mig att jobba med metall
och ryser om jag måste löda.Är uppväxt med Airfix plastmodeller och på den vägen är det.

Men till plogarna behövdes det en del metalljobb.(även lödning)
- på undersidan av chassit limmades ett par hållare i koppar.
  (dessa är gjorda av delar till en skrotad Arnoldväxel)
 
Själva plogarna är tillverkade i styren.
Fästet är ett styrenrör 2,4mm, där jag fräst upp
ett spår för plogen med en tunn kapskiva.
Genom detta rör limmas en mässingstråd.
Högst upp på tråden är ett litet huvud ditlött.

Sedan fästs plogen mellan en hållare på huven och
de metall hållarna på undersidan.
Plogarna går enkelt att ta bort för att komma åt att lyfta av kåpan från chassit.

2003-04-09
 
Även avgaspiporna är gjorda av mässing (2,0mm rör)
samma rör som utgör huvudet på plogfästet.

Piporna monteras i en formad styrenlist med utborrade hål.

top

klicka för en större bild klicka för en större bild
Här syns modellen med alla detaljer monterade, lyktor, plogar, buffertar och avgaspipor. (Klicka på bilderna för större bilder)

Nu återstår att tillverka räcken, riktigt hur de skall göras har jag ännu inte bestämt.
Ja och så målning, fönster och märkning, mer om detta kommer senare här nedanför.

2003-04-12

........

Fönster, märkning
Fönster kommer att göras som våtdekaler.

Här är första provet med fönster och märkning,
utskrivet på vanligt papper. En del justeringar återstår.
Modellen målad och med dekaler, även plogens målning är en dekal.

2003-06-15

top