Ellok Ma  -  TGOJ - Ritning

sidan uppdaterad:  2008-08-27  Back


Den översta ritningen visar orginalstorleken på loket

Den understa visar det förlängda loket.