Skultuna Station

 Åter till kartan
 Back to map

  Stationen för länge sedan

  The station in the early days 

foto: från VLT, okänd källa

Bilder och beskrivningar Pictures and descriptions
Stationshus
Godsmagasin
Stationsområde
Bron över Svartån samt vattentornen
Station house
Goods shed
Station area
The bridge and the water towers
  
Skultuna är ett samhälle c:a 15 km norr om Västerås med c:a 4000 invånare. 
Stationen ligger 1 km norr om Skultuna. Orsaken till placeringen utanför samhället var en kompromiss mellan de närliggande socknarna, Haraker, Romfartuna och Skultuna när stationen skulle byggas.
Stationen byggdes år 1876 och ligger på den numera nedlagda linjen Tillberga - Ramnäs som från början var en del av SWB:s linjenät. Sträckan övergick senare till SJ:s linjenät.
Sträckan elektrifierades 1956. 1967 stannade det sista persontåget i ordinarie trafik vid stationen.
Däremot trafikerades sträckan av persontåg ända tills Bergslagspendels invigning år 1991 då motorvagnarna norrut tog den nya banan över Kolbäck mot Ramnäs och Fagersta.
Godstrafiken fortsatte fram till slutet av 90-talet och rälsen revs upp strax före år 2000.

Här fanns stickspår till Skultuna bruks såganläggning samt till Industriområdet vid Västra verken.

Skultuna  is a small village situated 15 km north of Västerås. It has a population of about 4000 inhabitants.