Skultuna Stationshuset / The station house

Åter 
 Back 

Stationen 1991 Ritning (58Kb) Modell
    sidan uppdaterad: 2008-08-27

 
Bilderna på stationshuset är från 1990 -1991

Sedan trafiken lades ned 1993 är huset numera  privatbostad. Det har delvis renoverats, målats om i en "gulare" kulör och fått en altan på höger sida.

The pictures are from the years 1990 - 1991.

At that time the branchline was still running. The house is still left, now for private use. It´s repainted in a more "yellowish" color.

En av VL:s motorvagnar passerar stationen
A regional EMU is passing the station

Husets baksida
The house from behind

 

 

Modellen i skala N  -  The N-scale model

 

Samma scen som ovan på modelljärnvägen
-

The same scene as above, but on the model 
 
 

På modelljärnvägen förekommer persontrafik med både motorvagn och matarbuss.
 -
On the model there is still both buses and trains at the station.

 

Beskrivning av modellen i skala 1:160     -     ( Building of the model, still just in swedish )
 

Ritning efter egna fotografier.
Modellen byggd med både stomme och träpanel i kartong. Panelbrädor ritsade i kartongen.
Karmar och knutbrädor och stuprännor gjorda av tunna styrenplastremsor och stavar i lämpliga dimensioner..
Taket tillverkat av färdiga tegelark av styrenplast, nedslipade i framkant för att inte bli för tjocka.
 
Modellen är gjord efter det utseende huset hade 1991, även garage och jordkällare efter förebild finns med.
Det uthus som finns på modellen stämmer inte överens med det uthus som står vid stationshuset.