Ramnäs / Brattheden stationsområde
The station area at Ramnäs / Brattheden

 Åter till kartan
 Back to map

  Stationen omkring år 2000

   

foto: från VLT

Bilder och beskrivningar Pictures and descriptions
Stationshus
Godsmagasin
Lokstall
Station house
Goods shed
Engine shed
  
Ramnäs ....

Lokstallet finns i modell på anläggningen
Ramnäs .

You can find a model of the engine shed on the layout.