Ramnäs Lokstall i södra delen av bangården
Engine shed

Åter 
 Back 

Lokstallet 1990 Ritning (58Kb) Modell
    sidan uppdaterad: 2002-10-26

 
Bilderna på lokstallet är från 1990 The pictures are from the year 1990 
         

År 2001 var lokstallet rivet, det enda som återstod var en öppen yta täckt med tegel samt ett antal högar med skifferplattor från taket. In the year 2001 the shed was teared down.

 


 

Modellen i skala N  -  The N-scale model

 

..

..

 

Beskrivning av modellen i skala 1:160     -     ( Building of the model, still just in swedish )
 

Ritning efter egna fotografier och mätningar
Modellen byggd med  stomme  i kartong.
Putsväggen är gjord av sandpapper som limmats på kartongen och sedan målats i en
ljusgul färg. Tegeldekorer är utskurna ur Fallers tegelpapper.
Skiffertaket är gjort av köpta skifferplattor i plast.