Bilder från moduler i större skala

Modelltåg - 11  

 
 

Ett minimalt axplock bland H0-modulerna
  

På bästa publikplats fanns denna modul

Ett litet lokalt flygfält där senaste landningen
inte gått helt perfekt.
       
 
Tå....
 
I änden på flygfältet låg hållplatsen Hamburg

med tidsenlig Volvo duett och grålle.
       

En gård i skogsbrynet med klassiskt

skrotupplag dolt i grönskan
  
       
 
En vackert skulpterad tunnelmynning

vid ett blänkande vattendrag
  
       
 

 
Seths ursvenska idyll störs plötsligt

av en bullrande USA-diesel
  
       
 
 

  Top

       
 

 
En avdelning på H0-sidan utgjordes av moduler
med USA-inspiration.

Det var säkert därifrån tåget med USA-dieseln
hade "rymt"

Många av oss älskar och är djupt fascinerade 
av de stora mullrande USA-loken och de långa, långa tågen.


  
       
 
 
Mera USA, utan lok den här gången.

Men ett USA utan bilar skulle inte vara tänkbart.

  
       
Sedan vid en fabrik i ett annat hörn av anläggningen hittade jag en av mina nysålda flakmoppar uppställd
       
       

  Top

 

 

    Modelltåg - 11