Fakta om anläggningen

Modelltåg - 10  

    
I år på en mer framskjuten placering fanns Drambomodulerna som nu fått både hus och landskap.
   


 

    Modelltåg - 10