Från Anläggningen  

Modelltåg - 09  

 
Det första besökarna mötte efter D-loket i hall 4 var hörnmodulen på anläggningen
 
I år hade scouterna slagit upp ett
läger nära banvallen.

Man kan väl misstänka att deras 
ledare var drabbad av samma
"sjukliga" tågintresse som utställarna
på Modelltåg 90.

Normalt skulle ingen tillåta att de fick slå upp tälten så nära järnvägen.
   
Seniorscouterna hade slagit upp
sina tält i skuggan under träden,
lite på sidan från yngre scouterna.

Här ägnar de sig åt sin favoritsyssla:
- att bara vara och göra minsta möjliga.


Senaste nytt från scouterna meddelar att alla grupper nu bytt benämning.

Seniorscouter kallas numera Utmanare
   
Här är de yngsta scouterna samlade
med sina ledare utanför Gilwelltälten.

Miniorerna har bytt namn till Spårare
 
Scouttruppen är helt oskyldig till
dekorationerna på den kvarglömda rälsbussen.

Det verkar vara folk med viss
motorvagnsanknytning
som markerat revir på vagnsidan.

 

Från hörnmodulen går de båda järnvägslinjerna vidare mot Engelsfors över broarna vid ån.
  
Under bron passerar en brittisk
kanalbåt, undrar hur den tagit sig till
Bergslagens vattenleder. 
  

   
I Engelsfors rullar vardagslivet på,
nästan som vanligt.

Spelbolaget Halte Harry träffas 
utanför spelbutiken i Centralkiosken 
  
Vid Ångbageriet sitter några damer
och njuter av solens värme mot
den ljusa putsfasaden. 
 
   Det är dock lite fler tåg än vanligt
vid stationen.

Ett godståg draget av en T66:a
passerar GBBJ:s utfärdståg som idag anlänt till Engelsfors.

Den här helgen brukar det årliga 
Modulmötet för Modelljärnvägs-
vännerna att hållas, men det ser inte ut som det brukar.

Det står en massa blanka tyska bilar
på parkeringen och et TV-team
bevakar något vid godsn´magasinet.
 
 
Jo, något är ändrat.
Modulmötet har fått flytta till ett mindre
godsmagasin i grannorten Drambo.

Här är det några slipsnissar från Banverket, Bombardier och
Vägtrafikinstitutet som intervjuas
i samband med rekordförsöken
som är en del i projektet Grönatåget.

Projektets provtåg Regina 250
står inne vid perrongen mellan sina turer.

 

 
 
På bron över järnvägen vid den långa
raksträckan över Rusheden står
den andra delen av TV-teamet
med sin länkbuss.

De väntar på att Reginan skall komma i full fart längs linjen.

  
Och där kom den,

Tyvärr var inte tekniken tillräckligt
utprovad för att tåget skulle klara
de 300 kmh som körningarna var
planerade för denna gång.

Teknikerna får nog hem och skruva
på lite parametrar i dataprogrammen.

Motorkapacitet och gångegenskaper 
var utprovade, men ATC-systemet
satte för dagen stopp för rekordkörningen.

  
Reginan på väg över Rusheden 
åter mot Engelsfors.

 

   Härvid Drambo Bruk skiftade de båda
Reginorna mellan körningarna.

Här i skal N har Banverket två 
likadana tåg för proven.

I fullskala är det bara ett tåg,
men det har däremot lyckats att
nå upp till 303 kmh.
  
DramboBruk är så här långt en
dubbelmodul under bygge.

De flesta kåkarna är pappmodeller
och grönskan är bara påbörjad.
 

Det var hit modelljärnvägsvännerna
fick flytta sitt modulmöte.

Här har de börjat lasta ur sina moduler
på lastkajen.

Det var skåpbilen med öppen dörr
nere till vänster som stals någon
gång under söndagen........:-(((

 

I bakgrunden pågår en del arbeten
vid modulskarven, ser ut som om
man lägger fiberkabel för bredband.

  
Det fanns ju fler utställare med  modeller och moduler som verkligen var värda
att titta på.

Nästa utställare hittade man om man tog till höger efter viadukten
i Engelsfors.

I Edgarshyttan tillverkas små 
underverk till modeller av 
Mäster Jörgen. ---->>>>

    Modelltåg - 09