Modelltåg 2008 - Modulfest på Sveriges Järnvägsmuseum

  

Bilder från hall 4 - skala N


I år gick mina moduler som en fristående anläggning.
Banan var sammansatt av 7 moduler i L-form som skulle passas in mellan lok och montrar.
 

Söndag morgon i väntan på publiken  var det lugnt och stilla
Bakom min anläggning skymtar Jörgen Edgars bord där han 
visade sina vackra lok- och bussbyggen i N-skalan
Innan publiken kom fanns det tid att samlas runt Bengt och Håkans kompakta utställningsbana.
 

Det lilla runda dioramat med modellen av Mackmyra bruk placerat på ett för helgen inlånat 30-litersfat från Mackmyra Whisky.

Dioramat fick rätt mycket uppmärksamhet och jag fick svara på minst lika många frågor om whiskytillverkning och Mackmyra Whisky som om själva modellbygget.

Eftersom Mackmyra ligger nära Gävle var det många som kände igen miljön och jag fick flera historier berättade om hur det var när man lekte runt bruket och forsen som barn.

Vid Engelsfors busstation hade en av Jörgen Edgars bussar stannat. Den var förmodligen på väg till den årliga träffen som "föreningen "Bergslagens Classic Cars" håller varje år i början av oktober.
Av någon anledning sammanträffar detta oftast med Modelltågsutställningen :-)
Vid bilverkstan på modul "Höjden" är det som Classic Cars håller till. Vid verkstan skymtar ett par Jaguare, en Mini, en PV och bakdelen på en svart Folka.
 
En annan veteran på utflykt.
Grängesbergsbanornas Järnvägsmuseums Hg-lok har stannat till längs banan med sitt utflyktståg.
 
Mera Hg - Digital premiär gjordes på banans ena linje under söndagen.
Hg 787 utgjorde lite museal dragkraft för en lite modernare uppsättning godsvagnar.
 
I närheten stod den här gamla rälsbussen som verkar totalt bortglömd på det igenväxta stickspåret.
Man kan ju undra vilka som vågat sig hit bland de vilda kossorna för att "dekorera" vagnen:

Men genom att studera taggarna kan man misstänka att de har visst tågintresse.......