Modelltåg 2007 - Modulfest på Sveriges Järnvägsmuseum

  

Publikbilder - Glädje och nyfikenhet

Skilda åldrar - olika fokus
 

Deras glädje - vår lön för mödan :-))))))

Känsla för detaljer