Modelltåg 2007 - Modulfest på Sveriges Järnvägsmuseum

  

Gäster och grannar runt modulerna

Micke och Harald  överlägger vid den digitala gränsövergången mellan Fniss- och Fremomodulerna.

Gränsövergången med specialmodul syns bakom sista kontaktledningsbryggan.
Vi använde bara det vänstra spåret för den digitala samkörningen.
På det högra spåret gick analog pendeltrafik internt på Fremmodulerna.

Samtrafiken gav en underbar flora av av olika gäster i det mellansvenska landskapet.

Här en dubbeluppsättning amerikanska dieslar
 

För första gången sågs ett ånglok passera den långa bron.

Full koncentration behövdes när det
 lååååånga systemtåget skulle passa sina
tidsluckor i den täta tågtrafiken.
Här passerar tåget kortsidan på Fniss-banan
Den långa slingriga tågormen sträckte sig över samtliga
fyra Engelsforsmoduler på sin väg tillbaka till Mickes fiddle yard