Modulmöte på Spinnet i Habo    18-20 mars 2011      Tillbaka
En liten bildrapport från N-Re banan

På modulerna

 Foto:  Olle Frykmo

Årets upplaga av N-Re-anläggningen blev trots 
några sena återbud en riktigt stor anläggning 
med många deltagande modulägare.

Det ryktades om något runt 85 meter.

Gästerna från Danmark anlände redan under torsdagen och hade med sig många moduler och en hel del erfarenhet av modulkörningar.

Spinnets lokaler bjöd på en omväxlande miljö.

  • Erbarmligt ljus under monteringen, som tur hjälpte solen till med ljussättningen under dagkörningarna.

  • Invändigt takdropp

  • Lömska snubbelkanter

Alltså:  Det var en väldigt trevlig tillställning :-)


En översiktsbild från entrésidan under söndagens trafikspel här med Drambo station i förgrunden.

Station Fredriksdal med väntande Y1:a

Marcus i diskussion med en av de danska gästerna vid vändslingan.

N-generalen Anders vid Schönbach station
Vid Sandsvängen bevakar Stinsen ett avgående fransk persontåg.
En bild från den danska sidan.Och så över till något helt annat......Allerstädes närvarande var "The Monty Python hand"

Nedan praktiseras principen vid betonganläggningen vid Peterslöv.