Modulmöte på Spinnet i Habo    18-20 mars 2011      Tillbaka
En liten bildrapport från N-Re banan

 Foto:  Olle Frykmo

Bilder från mina moduler

 
Till årets möte hade jag bestämt mig för att ta med färre moduler jämfört med förra året, knappt två meter jämfört med förra årets dryga fem meter.
Mest beroende på att jag inte ville undvika att behöva köra med släpkärra. Förra årets hemresa i snöstormen var inte så rolig.
Sedan skulle ju deltagandet bli större på N-sidan i år. Det skulle bli betydligt fler körmeter jämfört med förra året.

Tanken på vädret var nog riktig. 
I år var det nerresan som gick i snöoväder.
T.o.m. på motorvägen Köping - Örebro låg snön både som tjockt slask och packad till ett obehagligt tvättbräde som skakade om både passagerare och moduler.

Modulerna klarade sig trots allt rätt bra, men givetvis blev det lite problem.
En kombinerad växelmotor/switch skakade lös och släppte under monteringen.
Det var en av infartsväxlarna från huvudlinjen, så problemet blev tvunget att akut åtgärdas på lördagsmorgonen.

Lösningen var att montera bort växelmotorn från en stickspårsväxel på stationsområdet. Lite bökigt var det eftersom anläggningen redan var ihopbyggd och nästan körklar
så det var inte lämpligt att vicka upp modulerna för att komma å bättre.
Det var bara att bitas ihop och koppla och löda knästående med fokus i fel del av de progressiva glasögonen.
Men, klockan 09:50, tio minuter innan publiken släpptes in var växeln åter i drift.

            
I centrum av min lilla del på banan var Drambo station och industriområde. 
Under vintern har jag kompletterat Drambo med två infartsmoduler för att ansluta till modulbanans enkelspår.
Dessa har gått under arbetsnamnet Y-modulerna, eftersom de båda har varsin Y-växel.
Mellan Drambo och Y-modulerna plockades ett par danska dubbelspårsmoduler in så det blev ett rejält mötesspår.

 Y-modul 2    -    Myggebo
Y-modul 2 var den modul som under de sista veckorna fann sin utformning 
och t.o.m fick en del grönska planterad.

Modulen har på ena sidan järnvägen ett skrotupplag och på den andra ligger det ett rad
mer eller mindre förfallna och övergivna arbetarbostäder.

Under körningarna i helgen kom det också ett namn till  bostadsområdet och modulen.
På bilden syns det nog rätt tydligt hur namnet på bostadsområdet uppstod.
Mellan järnvägen och husen är det mycket sankt och fuktigt.

Bostadsområdet kom givetvis att kallas för Myggebo.
Byggt av bruket på värdelös mark som tillfälliga bostäder någon gång när bruket expanderade.
Bostäderna lämnades senare vind för våg

   

Ett par bilder till av husen på Myggebo 

 

Y-modul 2    -    Demonteringsanläggningen  
 
     
 

 
 På andra sidan järnvägen blev det en uppställningsplats för Modellbyggeriets 
 kombinerade  vagnsverkstad och demonteringsanläggning. 
 Här samsas gamla resgodsvagnar, den nedklottrade rälsbussen, tillsammans 
 med ett nyrenoverat Tc-lok

 
Y-modul 2    -    Ännu utan namn
 
 
Den andra Y-modulen har ännu inte riktigt funnit sin utformning. En vägövergång är uppsatt och lite grönska har lagts vid modellen av vårt eget hus.

 

Drambo Bruk  -  Stationsområdet.

   Ljuset ger intryck av tidig morgon vid Drambo station.
Det råder ett stort lugn på området.

De enda personer  som syns till är ett gäng spelsugna spelmän vid lokstallet.

 
  De skall spela upp sig inför kvällens musikcafé på Sotluckan.
  
Om man tittar noga så kan man hitta en till person som är igång.
Det lossas kabel vid det nya bredbandsdiket
På sidospåren står en lite märklig blandning av vagnar och lok. Ett litet ånglok med en tysk grusvagn bredvid de gamla spårrensarna och ett par vagnar från destilleriet.
 
Ett My-lok rangerar godsvagnar inför en senare avgång Och på tal om destilleriet så verkar det lika lugnt där som över allt annars på mina moduler