Back to Top

Engelsfors Drambo Modelljärnväg

En mellansvensk modelljärnväg i skala N

English pages .

Utställningar  


Banan har sedan 2001 i olika skepnader varit med på utställningar

både i och Norge

  • Transporten går med egen kärra


.


  • Väl på plats tar det en bra stund att koppla ihop sektioner,     elektronik och datorer


.

  • Men när allt är intrimmat sköter sig banan helt själv

  • (så länge datorn är stabil  och inget tåg spårar ur :-)

  • Då är vi redo att möta publiken

.

   2022

   Tidigare år


IPMS 08 Open i Solna

vv.Tillsammans med Gustav Lundström och Bosse Tobiasson från FNISSvar vi inbjudna som gäster till IPMS 08:s årliga modellbyggartävling.Våra två N-skalebanor var ett mycket uppskattat inslag bland både modellbyggare och besökare. EDMJ med automatiserad trafik och FNISS-banan  där tågen kördes manuellt och där även publiken fick vara med och köra.


MJ Hobbymässan 2016

Älvsjö

.

      

.

    

.

MJ Hobbymässan 2014


Älvsjö

.

    

.

    

.

Fler tillfällen.

Järnvägsmuseet Gävle 2014.

Järnvägsmuseet Gävle 2013

.

Järnvägsmuseet Gävle 2013.

.

Järnvägsmuseet Gävle 2013.

Järnvägsmuseet Gävle 2013.

Järnvägsmuseet Gävle 2013.

Dreamtrack Habo 2010.