Förlängning av underreden
Reginans vagnar är betydligt längre än Kato-underredet.
Därför behöver underredena förlängas

Efter att ha plockat bort inredning, strömbleck och på
drivenheten även motorn och drivaxlarna kapas underredena
på lämpligt ställe.
Ungefärliga mått för mässingsprofilerna.

Avståndet mellan boggiernas centrum skall vara 119,4 mm
för att vara i skala.

OBS Kan behöva justeras för att anpassa till vagnens 
överhäng i ändarna så att kopplen passar om de är fästa
i boggierna. 
 
Förlängningen görs med L-profiler i mässing.
På drivenheten med dubbla profiler.

Delarna fixeras så att förlängningen blir plan och i linje.

Limmas med epoxi.
 
De andra underredena förlängs med enkla L-profiler
Den ena drivaxeln behöver också förlängas.
Axeln kapas på mitten och skarvas i ett
styrenrör 3/32 tube med en droppe CA-lim.

Röret skall vara c:a 34 mm långt.

Drivenheten förlängd.

Respektive strömbleck har sammanbundits.

Mera kablar tillkommer om enheten skall digitaliseras
och koppling göras mellan vagnarna för att få strömupptagning från fler axlar. 

 

Top