Regina  
 X55 Intercity

Introduktion
  

En förhandsritning baserad på tidigare Reginaritningar och de få bilder jag sett av en utställd modell av X55:an


Under 2010 kommer Bombardier att leverera en ny serie om 20 stycken motorvagnståg till SJ.
Tågen baseras på Reginakonceptet och levereras som 4-vagnarståg med littera X55.
De nya tågen kommer bl.a att ersätta X2000 på vissa sträckor.
 

Som en följd av att jag "snöat in" på Reginor kommer jag givetvis att bygga även X55:an i modell.
Det här blir första gången jag påbörjar bygget av en modell utan att själv ha sett förebilden som ju
ännu inte är levererad, även om det första provtåget enligt plan snart skall finnas på plats.


De modeller av X55:an som jag planerar att ta fram kommer att vara en utveckling av den tidigare etsplåten till Reginamodellen. 
En del förändringar kommer att göras, dels för att anpassa plåten till förebilden,
dels för att göra en del förbättringar.
 - X55 har fyra vagnar
 - Varje vagn har bara en dörr å¨varje sida mot två dörrar på de tidigare Reginorna.
 - Nosen skall bli lite rundare och mer lik förebilden.
 - Stommen förenklas för att göra det lättare att dra fram ljusledare och för att bli lite mer lättbyggd.
   Om allt går som jag planerar kan kåpan kanske komma att bli tillgänglig som byggsats så småningom.

Som vanligt kommer jag att använda Kato-chassien som förlängs för att få rätt längd.
Modellerna kommer att byggas för digitaldrift med växlande belysning. 
På någon modell tänker jag även försöka komplettera även med heljusfunktion och ljud.......

Först kommer en prototypmodell att byggas för att se vilka ytterligare justeringar som behövs på plåtarna
Därefter kan jag tänka mig att bygga Reginor och X55:or på beställning.


Här syns förhoppningsvis att fronten på den grå X55:an
fått en mer förebildslik rundning och bättre form på lyktorna.