Om bygget av en serie på tre Fremo-N moduler med Fagersta central som förebild

  
Bildspel - ett par timmar vid stationen
 

    <--- Föregående bild

Bildspelets början

 Nästa bild --->      

  
Men någon är på plats och lastar i alla fall.... 
och verkar hålla på en bra bit in på kvällen.

 

Samtliga foton i artikeln: Olle Frykmo