Om bygget av en serie på tre Fremo-N moduler med Fagersta central som förebild

  
Bildspel - ett par timmar vid stationen
 

    <--- Föregående bild

Bildspelets början

 Nästa bild --->      

I god tid före tidtabellens avgångstid börjar resenärerna samlas vid stationen

somliga kommer gående eller med buss

 

Samtliga foton i artikeln: Olle Frykmo