Egna dekaler och skyltar 

Dekaler utskrivna via firma med Microdry-skrivare
 sida 1 egen utskrift på 
laserskrivare
egen utskrift på bläckstråleskrivare  via firma med
Microdry-printer
papperskyltar,
klippark m.m
att ta fram
underlag
   
I ett tips från Svante Andersson i en tråd här på Modellrallarens forum om dekaltillverkning pekade han på möjligheten att få egenritade dekaler utskrivna av en firma i Tyskland.
Svante skickade över ett par exempel i H0-skala.
Priset verkade överkomligt, c:a 100:- per A4-ark och man kunde dessutom även få vita och ljusa fält. 
Man kan maila underlaget till dom och sköta betalningen via Paypal och slippa dyra banktransaktioner. Det här verkade mycket intressant.  
Firman Decalprint.de har specialiserat sig på att ta fram egna specialmodeller och dekaler till framförallt lastbilar i skala H0. Som en extratjänst kan de även mot ersättning skapa dekaler från bildunderlag. 
Eller den lösning som jag provat:
Om man själv kan åstadkomma ett färdigt underlag i Corel Draw-format så gör de bara utskriften.
Kraven är att ritningen skall vara gjord i Corel Draw, färger skall separeras efter givna förutsättningar, mer om det längre ner. De använder en sublimeringsskrivare av Microdry-typ.

Jag tog kontakt med Carsten Glaubitz, som är en mycket intresserad och hjälpsam man, för att ta reda på vilka krav han ställde på underlag och fil och skickade med en liten detalj av det dekalark jag tänkt få tryckt. Nästa dag kom det tillbaka en korrigerad fil där han visade hur fälten skulle delas upp.

De dekaler som nu var aktuella var märkningen till Tb-loken. Litterabeteckningar både i svart och vitt, banverkslogos både nya och gamla samt gul/svarta varningsdekaler för plog och bakdel på loken.
 

Ett exempel på en del av underlaget, här konverterat till jpg-format. De vita fälten är för syns skull grå.


 
Det finns givetvis några begränsningar och hakar även med den här metoden.
 • Underlaget skall göras med Corel Draw.
   
 • En hel del arbete går åt med att bygga upp färgerna i olika lager för att trycket skall bli OK
   
 • Begränsat antal lämpliga färger. Så rena färger som möjligt enligt CMYK-skalan.

  Färgbegränsningen är i och för sig inget större problem, men kräver lite eftertanke och färgerna blir faktiskt ändå nästan rätt.

 

Vid första försöket hade jag missat att några färger var definierade i RGB-skala och de blev väldigt rastrerade.

Efter att ha fått klartecken från Carsten att andra försöket såg bra ut, skickade jag betalning via Paypal:
 9,70 euro för ett A4-ark plus porto gjorde att summan stannade på 116:- för ett helt A4-ark fullt med Tb-dekaler.

Ett par dagar senare kom arket i brevlådan. Resultatet var lysande. Trycket var skarpt färgerna helt enligt förlagan och även de små N-skaletexterna var fullt läsliga och det var inget problem med att hantera dekalerna i vattenbad eller vid applicering.

 
Läs mera  om hur man bygger upp underlaget i Corel Draw......... 
 


Läs på Decalprints egen hemsida
:


Se deras sortiment och tjänster, (menyerna på sidan tar ett tag att ladda) en del av sidorna finns även på engelska. 
Här finns många bilder på firmans egen dekalproduktion samt bilder från "gäster".
Under andra knappen från höger "Gastmodelle/Crossover" finns ett bildgalleri på dekaler framtagna för olika tåg
 här, längs ned på sidan  figurerar sedan november även mina Tb-lok


Det finns säkert andra "firmor" eller privatpersoner, även i Sverige, som har möjlighet att ta fram dekaler med sublimeringsskrivare, men jag själv känner inte till någon.
De marknadsför sig endast genom "mun-till-mun" metoden och vill med all säkerhet endast ha en liten kundkrets som känner till hur underlagen skall förberedas, så att det inte blir för mycket jobb med att korrigera felaktiga underlag.

Jämförelse mellan bläckstråledekaler och dekaler utskrivna via DecalPrint
   

 
Nedre delen av märkningen, littera och skyltar
är en SuperCal dekal utskriven på bläckstråleskrivare.
Ordentligt, lackad försiktigt hanterad och den sitter på
ett plant underlag, ändå blev den suddig.
(Banverkslogon kommer från JS Design) 
  
Här är hela hyttsidan en enda dekal, utskriven på Decalprints Microdry-skrivare.Knivskarp och med klara färger.
 
Kom ihåg att det här är skala N och att det är en extrem närbild, därför ser det lite grovt ut.
 


Så här blev resultatet som helhet med Microdry-dekalerna
    

DLL 3108 enligt senaste revision.
 

Tb 290 i åttiotalsmålning med egna banverkslogos,
vita litteradekaler och gul/svarta varningsdekorer


 

Sammanfattning:
Jag är mycket nöjd med slutresultatet även om det gick åt en hel del mera jobb med att ta fram underlaget jämfört med när man skriver ut själv. Mycket god service och leveranstid och priset överstiger inte de ark man skriver ut hemma.

Nackdelar:
 • Aningen begränsat färgurval (rena CMYK-färger)
 • Kräver vektorbaserat ritprogram.
 • Relativt mycket jobb med färgseparering
 • Bärfilmen täcker hela arkets yta. Dekalen måste skäras ut nära trycket.
  (gäller samtliga metoder)

Fördelar:

 • Vitt och ljusa färger på genomskinlig bärfilm.
  (Silver, brons och guld går också att skriva ut)
 • Bra kvalitet på själva dekalarket.
 • Bra tryck med skärpa och relativt god "brillians"
 • Lätthanterlig vid vattenbadet (inga färger kan lösas upp)

Kostnader:     9,70 Euro per A4 och cirka 30 kronor i porto.   (C:a 115 :- för ett enstaka ark)

Jag känner inte till vad kostnaden skulle bli för att låta DecalPrint ta fram underlag från ett foto.
Det blir ju en hel del ritjobb innan underlaget är klart.


 

Om arbetet med underlaget för tryckningen.

Programvara Corel Draw  ( Carsten tar idag mot filer i  v8 eller V10-format, kan skapas även från v11 och 12)
Relativt dyr programvara även om den på senaste året börjat sjunka i pris. C:a 4.200:- på t.ex Dustin
Programvaran är mycket användbar till all annan typ av ritning för modelljärnvägen.
Jag gör ritningar, husdetaljer, klippark samt etsunderlag med detta program.
Får nog räkna mig som Corel Draw-missbrukare CorelDrawoholic, eller??

 

Framtagning av dekalunderlag
Jag tar inte upp något om hur man använder och ritar i programvaran Corel Draw.

Bilder kan importeras och ovanpå bilderna kan man rita rent en logo och skriva en text som liknar förebilden.
Rutor och linjer ritas och färgsätts med verktygen i Corel Draw.
Om många dekaler av samma bild eller logo skall tryckas på samma ark, rita bara ett ex till att börja med.
 
Färger.
Skrivaren arbetar enbart med CMYK-skalan och relativt grov punkttäthet och därför är det viktigt att använda CMYK när man bestämmer färg. Skrivaren blandar
färgerna med färgpunkter genom rastrering liknade en tidningsbild.
En modern bläckstråleskrivare jobbar också med punkter, men kan jobba med ett betydligt tätare raster och kan dessutom "sudda" ut rasterpunkterna i mjuka färgtoningar i sina fotoutskrifter. 
 
Det här betyder ett lite begränsat urval, så rena färger som möjligt för att slippa rastrering.
Dvs 100% eller 50% av respektive färgkanal. Ju mindre en färgyta är desto känsligare är den för rastrering
Exempel på logos korrigerade till  CMYK-färger som passar för denna typ av utskrift.
 
Dessa båda företag visar på weben sin grafiska profil med logo och exakta färgkoder. Färgkoderna stämmer tyvärr inte helt för detta ändamål så en kompromiss får göras för att få bättre utskrift där inte de svarta rasterpunkterna förstör färgfälten.
Logo - Tåg i Bergslagen
          Till vänster korrekt utseende, till höger korrigerat
               CMYK 0,91,100,23           CMYK 0,100,100,0

Logo - tågkompaniet
          Till vänster korrekt utseende, till höger korrigerat
               CMYK 0,100,65,15           CMYK 0,100,100,0


 

Färgseparering.
 
Innan man börjar med färgsepareringen skall texter gjorda med teckensnitt konverteras till kurvor.
Det är viktigt eftersom det inte är säkert att mottagaren har alla dina teckensnitt installerade. 
 
Underlaget skall delas upp flera lager, jag har använt följande
 • lager 1 -    gloss
 • lager 2 -    white
 • lager 3 -   multicolor


Det är viktigt att detaljerna ligger exakt lika på samtliga lager.
Man kan förutom vitt även skriva ut silver, guld och brons.
Då får man stoppa in ytterligare lager, mer info om detta får man via Carsten på DecalPrint.


Vid trycket börjar man att skriva ut det vita lagret för att få ett underlag till de kulörta färgerna.

 
Lager 1 - gloss

 Skall visa dekalerna i sin helhet, används inte vid utskrift.
 (Dock måste de vita fälten göras till grå (10% svart) för att synas.

Lager 2 - white
Här skall alla vita och kulörta ytor synas
Dock skall alla dessa ytor visas i svart  (100% svart)

Lager 3  Multicolor
De kulörta ytorna, ej vitt
De skall visas i sina riktiga färger, skrivs ut ovanpå de vita fälten

 

För de som har Corel Draw finns här en exempelfil att ladda hem (högerklicka för att ladda hem)
Samma som bilderna ovan men i Corel Draw- format  (V10)

http://frykmo.se/mj/projekt/dekaler/dekal_ex.cdr

 

 

sida 1 egna utskrifter på 
laserskrivare
egna utskrifter på bläckstråleskrivare via firma med
Microdry-printer
papperskyltar,
klippark m.m
att ta fram
underlag